Mobiele menu

Thema 4. Effectieve behandeling van externaliserende gedragsproblemen met een beperkt aantal werkzame elementen.

Externaliserende gedragsproblemen (agressie, stelen, liegen, opstandigheid) bij kinderen en jongeren veroorzaken grote problemen voor hun directe omgeving, de maatschappij en deze kinderen zelf. Behandeling van gedragsproblemen blijkt moeilijk, maar steeds meer studies laten zien dat redelijk effectief behandelen mogelijk is. Er is echter een groot aanbod aan interventies, waarbij niet duidelijk is welke interventies werkelijk effectief zijn, en sommige interventies helaas ongewild problemen vergroten. Doel van het huidige project is duidelijkheid te verschaffen voor het zo effectief mogelijk behandelen van gedragsproblemen. Hiertoe wordt eerst met grote datasets een beslisboom ontwikkeld die per cliënt aangeeft welke werkzame elementen het meeste geschikt zijn, en welke interventies deze elementen bevatten. Vervolgens wordt de effectiviteit van twee werkzame elementen van interventies vergroot: Leren van emotie regulatie vaardigheden en het versterken van systemen rond jongeren.
Dit project is een vervolg op project 729300004.

Meer informatie

In dit interview vertelt de projectleider hoe er binnen het consortium op innovatieve wijze gewerkt wordt aan effectonderzoek op het betreffende thema en hoe dit bijdraagt aan een nog effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen. 

Producten

Titel: Gezinsgericht werken in de gesloten residentiële jeugdhulp
Auteur: Broekhoven, L., Simons, I., & Van Santvoort, F.
Magazine: Justitiële Verkenningen
Titel: Parents’ Perspectives on Family-centered Care in Juvenile Justice Institutions
Auteur: Simons, Inge, van der Vaart, Wander, Mulder, Eva, Rigter, Henk, Breuk, René, van Domburgh, Lieke, Vermeiren, Robert
Magazine: Juvenile and Family Court Journal
Titel: A program of family-centered care for adolescents in short-term stay groups of juvenile justice institutions
Auteur: Simons, Inge, Mulder, Eva, Breuk, René, Mos, Kees, Rigter, Henk, van Domburgh, Lieke, Vermeiren, Robert
Magazine: Child and adolescent psychiatry and mental health
Titel: A cognitive versus behavioral approach to emotion regulation training for externalizing behavior problems in adolescence: Study protocol of a randomized controlled trial
Auteur: te Brinke, L W, Schuiringa, H D, Menting, A T A, Dekovic, M, de Castro, B O
Magazine: BMC Psychology
Titel: Family-Centered Care in Juvenile Justice Institutions: A Mixed Methods Study Protocol
Auteur: Simons, Inge, Mulder, Eva, Rigter, Henk, Breuk, René, van der Vaart, Wander, Vermeiren, Robert
Magazine: JMIR Research Protocols
Titel: Parental Participation in Juvenile Justice Institutions: Parents’ Perspectives on Facilitating and Hindering Factors
Auteur: Simons, Inge, van der Vaart, Wander, Vermeiren, Robert, Rigter, Henk, Breuk, René, van Domburgh, Lieke, Mulder, Eva
Magazine: International Journal of Forensic Mental Health
Titel: Beslis onderbouwd over passende hulp bij gedragsproblemen
Auteur: Lange, M.I., Eenshuistra, R. & Bouzakoura, C.
Titel: Gezinsgericht werken in de JeugdzorgPlus
Auteur: Linde Broekhoven & Annemarieke Blankenstein
Titel: Think Cool, Act Cool: Disentangling the cognitive and behavioral components of emotion regulation in adolescents with externalizing problem behavior
Auteur: te Brinke, L.W., Schuiringa, H.D., Menting, A. T. A., Dekovic, M., & de Castro, B.O.
Titel: Gezinsgericht werken in Justitiële Jeugdinrichtingen en JeugdzorgPlus instellingen
Auteur: Linde Broekhoven & Leo Bathoorn
Titel: Van Monoloog naar Dialoog: Een experiment…
Auteur: Orobio de Castro, B. & Deschamps, P.
Titel: Hoe bevorder je gezinsgericht werken in JeugdzorgPlus instellingen?
Auteur: Linde Broekhoven & Floor van Santvoort
Titel: Het betrekken van ouders als een jeugdige in een gesloten residentiele instelling is geplaatst
Auteur: Simons, I., Van Santvoort, F., Broekhoven, L., Blankestein, A., & Mulder, E.

Verslagen


Eindverslag

Externaliserende gedragsproblemen (agressie, stelen, liegen, opstandigheid) bij kinderen en jongeren veroorzaken grote problemen voor hun directe omgeving, de maatschappij en deze kinderen zelf. Behandeling van gedragsproblemen blijkt moeilijk, maar steeds meer studies laten zien dat redelijk effectief behandelen mogelijk is. Er is echter een groot aanbod aan interventies, waarbij niet duidelijk is welke interventies werkelijk effectief zijn, en sommige interventies helaas ongewild problemen vergroten.

Doel van het huidige project was duidelijkheid te verschaffen voor het zo effectief mogelijk behandelen van gedragsproblemen.

Hiertoe is eerst alle kennis over effectieve behandelingen samengevat in een beslisboom die cliënten en professionals helpt samen te beslissen welke werkzame elementen het meeste geschikt zijn, en welke interventies deze elementen bevatten. Cliënten en professionals blijken het werken met deze beslisboom zeer waardevol te vinden om tot betere behandelkeuzes te komen.
Daarnaast is de effectiviteit van twee werkzame elementen van interventies vergroot: het leren van emotie regulatie vaardigheden en het versterken van het gezinssysteem rond jongeren in Jeugdzorg Plus. Voor het versterken van emotie-regulatie vaardigheden bleek een cognitief-gedragstherapeutische aanpak effectiever dan een puur gedragsmatige insteek, zelfs bij jongeren die cognitief wat minder sterk zijn (LVB). Meer gezinsgericht werken in de Jeugdzorg Plus blijkt een kortere behandelduur, meer tevredenheid van ouders en na behandeling vaker thuis wonen te voorspellen.
De resultaten van het project zijn en worden toegepast in de Richtlijnen Ernstige Gedragsproblemen en opleiding en werkwijze van professionals in wijkteams, voortgezet speciaal onderwijs, basiszorg en specialistische zorg.

Dit project is een vervolg op project 729300004.

Externaliserende gedragsproblemen (agressie, stelen, liegen, opstandigheid) bij kinderen en jongeren veroorzaken grote problemen voor hun directe omgeving, de maatschappij en deze kinderen zelf. Behandeling van gedragsproblemen blijkt moeilijk, maar steeds meer studies laten zien dat redelijk effectief behandelen mogelijk is. Er is echter een groot aanbod aan interventies, waarbij niet duidelijk is welke interventies werkelijk effectief zijn, en sommige interventies helaas ongewild problemen vergroten.

Doel van het huidige project is duidelijkheid te verschaffen voor het zo effectief mogelijk behandelen van gedragsproblemen. Hiertoe wordt eerst met grote datasets een beslisboom ontwikkeld die per cliënt aangeeft welke werkzame elementen het meeste geschikt zijn voor wie, en welke interventies deze elementen bevatten. Vervolgens wordt de effectiviteit van twee werkzame elementen van interventies vergroot: het leren van emotie regulatie vaardigheden en het versterken van systemen rond jongeren.

Het project wordt gefinancierd door ZonMw en is een samenwerking van ‘s Heerenloo, De Bascule, De Viersprong, Intermetzo, Nederlands Jeugd Instituut, PI Research, Universiteit Utrecht en VUmc.

Kenmerken

Projectnummer:
729300014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. B. Orobio de Castro
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht