Mobiele menu

Theole B-Fit

Veel jongeren in de gemeente Tiel groeien op in minima-gezinnen. Hun beweegachterstand/voedingsgedrag is zorgwekkend. Het is hard nodig dat zij en hun (groot)ouders in beweging komen. TSV Theole maakt hier graag werk van. Met het beweegprogramma B-Fit beïnvloeden we het gedrag van jongeren, ouders en leerkrachten door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken i.s.m. partners, die in direct contact staan met de doelgroep. B-Fit implementeren wij op school. Ons aanbod bestaat uit een sportieve kick-off, pauze-activiteiten, smaaklessen, voorlichting/educatie aan ouders/jongeren, clinics van sportverenigingen en wekelijkse beweegmomenten. Een krachtig samenwerkingsverband is gecreëerd. Aansluiting is gezocht bij het gemeentelijk armoedebeleid, waardoor we jongeren in hun directe leefomgeving bereiken en hen stimuleren tot een gezonde leefstijl, zodat ook zij gezonder gaan leven.

Verslagen


Eindverslag

Wij hebben gekozen voor een lokale invulling van B-Fit om leerlingen, leerkrachten en ouders te verleiden tot een gezonde leefstijl. Overeenkomstig de behoefte van de doelgroep is invulling gegeven aan een vraaggericht aanbod. De doelgroep bleek enthousiast, omdat ons aanbod vraaggericht is samengesteld en leerlingen, ouders en leerkrachten een actieve rol kregen in de organisatie. Dat stimuleerde een duurzame sport- en beweegdeelname en het gebruik van gezonde voeding. Voor de borging is een samenwerkingsverband gecreëerd met partners uit diverse sectoren om de doelgroep in haar directe leefomgeving te benaderen. Door deze aanpak en de keuze voor B-Fit is het voor een groot deel gelukt om voor de doelgroep de gezonde keuze een gemakkelijke keuze te laten zijn.

Op basisschool Floriant in de gemeente Tiel wordt vanuit voetbalvereniging Theole de interventie B-Fit uitgevoerd door onze twee B-Fit coaches. Het afgelopen jaar hebben deze B-Fit coaches workshops gegeven voor leerkrachten en (groot)ouders. B-Fittesten (het B-Fit circuit) zijn afgenomen onder leerlingen, pleinactiviteiten zijn georganiseerd, smaaklessen zijn gegeven en verschillende introductie- en naschoolse sport- en beweeglessen zijn georganiseerd en aangeboden door hen, zowel op school, in de wijk en bij Theole. Hierdoor zijn leerlingen bereikt en is de betrokkenheid van leerkrachten en (groot)ouders toegenomen o.a. door in gesprek gaan met de ouders via de ouderkamer over een/hun gezonde leefstijl. Ook grootouders hebben we weten te bereiken en te enthousiasmeren. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de oprichting van twee wandelvoetbalteams binnen Theole, waaronder een Moluks team. De komende periode gaan we enthousiast verder met B-Fit en voegen we activiteiten toe o.a. via het gebruik van een buitenspelcomputer (Swinxs), we introduceren we beweegtussendoortjes en plannen nieuwe workshops voor (groot)ouders.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007354
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. van den Heuvel
Verantwoordelijke organisatie:
Tielse Sportvereniging Theole