Mobiele menu

A theoretical framework for the design of persuasive technology to support communication and needs-articulation of people with dementia

Om mensen met (beginnende) dementie thuis te ondersteunen is een open dialoog over gewenste zorgondersteuning cruciaal. Slimme technologie kan dit faciliteren.

Doel

Dit 3-jarige project genereert kennis om adaptieve, gebruikersvriendelijke applicaties te kunnen ontwerpen voor deze doelgroep: Hoe is de dialoog tussen cliënten en hun (in)formele zorgverleners over gewenste ondersteuning duurzaam te stimuleren?

Aanpak

Literatuurstudie levert een eerste theoretisch raamwerk (ontwerpprincipes, werkzame factoren). Itererend met 2 prototype-applicaties wordt het raamwerk verfijnd in een Research-through-Design fase. Cliënten (n=10), informele verzorgers (n=10) en zorgprofessionals (n=6) participeren in diverse methoden zoals empathy/context mapping, diary reports, cognitive walkthroughs en prototype evaluation. In het laatste jaar (fase 3) toetsen we het raamwerk op uitkomsten (o.a. dialoogondersteuning, zelfmanagement). De prototypes genereren gebruikersdata (n=40 per prototype), aangevuld met interviews.

Eindpublicatie Create Health

Bent u benieuwd naar de opbrengsten van het programma Create Health? Bekijk dan de eindpublicatie op onze website.

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting NL In de eerste twee research through design (RTD) fases van dit project (januari- juli (RTD1) & august-december (RTD2) 2019) is een start gemaakt met het ontwerpen van prototypes aan de hand van het framework. RTD1 De context vanuit de verschillende stakeholders en gebruikers is geëxploreerd (oa. aan de hand van cultural probes en context-mapping), om inzicht te krijgen in de werk- en beslissingsprocessen (shared-decision-making). Vanuit de ontwerpprincipes ondersteunend aan het framework is gekeken vanuit scenario’s (scenario-driven design games), hoe concrete triggers vanuit de verschillende perspectieven werden toegepast in de communicatie. Op deze manier is het framework aangescherpt en zijn de ontwerpprincipes toegepast. Daarnaast is het eerste prototype van MLC in deze fase ontwikkeld. Verder is er actief geworven, door medewerkers van De ZorgSpecialist voor cliënten die geïnteresseerd waren in de pilot met MLC eind mei waren er cliënten die interesse hadden in deelname. RTD2 Een zeer kleine groep heeft gewerkt met MLC, nieuwe wervingsacties binnen De ZorgSpecialist leverden geen extra participanten op. Vanuit het uitblijven van complete “cliëntsystemen” die in een langere periode van zes weken konden werken is gekozen voor laagdrempeligere aanpak, met low-fidelity prototypes met participanten in Odense huizen en in de directe omgeving (Friesland/Groningen). Op deze manier zijn meerdere prototypes en ondersteunde onderzoeksmethodes (Emotional Journey maps, Co-Mapping Life events, Micro-Hackathon) gebruikt om de ontwerpprincipes verder uit te diepen. Vanuit deze inzichten ondersteunend aan het framework is reeds in de eerst cyclus nagedacht over de toevoeging van het ontwerpprincipe “Social Translucence” aan het prototype MLC en in deze fase ook daadwerkelijk geïmplementeerd. In de komende periodes wordt er in kortdurende periodes van zes weken gewerkt in een vast format van stappen: de bouw van prototypes, die sneller getest worden, en waarop een expertpanel vanuit verschillende perspectieven reflecteert (validering/explicitering theoretische onderbouwing) en is er besloten een aanvraag te doen om in 2020 RTD3 en RTD4 (verlenging van de RTD-periode) aan te vragen

Kenmerken

Projectnummer:
443001126
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. van 't Veer
Verantwoordelijke organisatie:
NHL Hogeschool