Mobiele menu

Therapeutic management of colorectal cancer patients with liver metastases based on the presence of disseminated tumor cells in bone marrow.

Bij patiënten met dikkedarmkanker in een gevorderd stadium ontstaan vaak uitzaaiingen van de tumor in de lever. Bij een deel van de patiënten kunnen deze uitzaaiingen met een operatie goed verwijderd worden. Bij ongeveer 60 procent van deze patiënten ontwikkelt zich echter binnen enkele jaren opnieuw een tumor (in of buiten de lever). Het onderzoek in Leiden ging na of de aanwezigheid van tumorcellen in het beenmerg een voorspellende waarde heeft voor het opnieuw ontwikkelen van een tumor. Indien dit het geval is, zouden patiënten met tumorcellen in het beenmerg mogelijk naast de operatie een aanvullende behandeling kunnen krijgen. Onderzoek bij een kleine 200 patiënten toonde aan dat met twee verschillende technieken (DNA-meting, celkleuring) de aanwezigheid van tumorcellen in het beenmerg goed is aan te tonen. De aanwezigheid van tumorcellen in het beenmerg (indien aangetoond met de DNA-meting) gaat gepaard met een kortere overleving van de patiënt en heeft dus een voorspellende waarde.

Verslagen


Eindverslag

Dikkedarm kanker is één van de meest voorkomende maligniteiten. In Nederland komen er jaarlijks 9000 nieuwe patiënten bij en overlijden er 4400 aan deze vorm van kanker. Indien de metastasering tot de lever is beperkt en er nog voldoende gezond leverweefsel behouden kan worden kan de patiënt behandeld worden door chirurgische verwijdering van de metastasen (in sommige gevallen wordt deze behandeling aangevuld met thermoablatie (RFA) van levermetastasen die niet verwijderd kunnen worden). Indien de levermetastasen adequaat verwijderd worden is er in principe curatie mogelijk (35%). Echter 60% van de patiënten ontwikkelt binnen drie jaar een recurrence in of buiten de lever. Sommigen zelfs binnen één jaar. Voor het optimaliseren van de therapie is het daarom gewenst die patiënten te selecteren bij wie leverresectie alleen niet of onvoldoende bijdraagt aan het verbeteren van de overleving. Zoals reeds beschreven in de literatuur voor het mammacarcinoom is het voorkomen van tumorcellen in beenmerg van prognostische betekenis. In een recente studie hebben wij voor dikkedarm kanker protocollen ontwikkeld voor een gestandaardiseerde methode om tumorcellen in het beenmerg (DTC) te detecteren met RT-PCR of immuuncytochemisch in combinatie met geautomatiseerde microscopie. In deze pilotstudy konden wij aantonen dat detectie van deze tumorcellen geassocieerd is met een slechtere prognose. Gebaseerd op deze resultaten hebben wij de waarde van de detectie van tumorcellen in het beenmerg van patiënten met metastasen beperkt tot de lever, als prognosticum gevalideerd in een multicenter, prospectief beschrijvende cohort studie.
Dikkedarm kanker is één van de meest voorkomende maligniteiten. In Nederland komen er jaarlijks 9000 nieuwe patiënten bij en overlijden er 4400 aan deze vorm van kanker. Indien de metastasering tot de lever is beperkt en er nog voldoende gezond leverweefsel behouden kan worden kan de patiënt behandeld worden door chirurgische verwijdering van de metastasen (in sommige gevallen wordt deze behandeling aangevuld met thermoablatie (RFA) van levermetastasen die niet verwijderd kunnen worden). Indien de levermetastasen adequaat verwijderd worden is er in principe curatie mogelijk (35%). Echter 60% van de patiënten ontwikkelt binnen drie jaar een recurrence in of buiten de lever. Sommigen zelfs binnen één jaar. Voor het optimaliseren van de therapie is het daarom gewenst die patiënten te selecteren bij wie leverresectie alleen niet of onvoldoende bijdraagt aan het verbeteren van de overleving. Zoals reeds beschreven in de literatuur voor het mammacarcinoom is het voorkomen van tumorcellen in beenmerg van prognostische betekenis. In een recente studie hebben wij voor dikkedarm kanker protocollen ontwikkeld voor een gestandaardiseerde methode om tumorcellen in het beenmerg (DTC) te detecteren met RT-PCR of immuuncytochemisch in combinatie met geautomatiseerde microscopie. In deze pilotstudy konden wij aantonen dat detectie van deze tumorcellen geassocieerd is met een slechtere prognose. Gebaseerd op deze resultaten hebben wij de waarde van de detectie van tumorcellen in het beenmerg van patiënten met metastasen beperkt tot de lever, als prognosticum gevalideerd in een multicenter, prospectief beschrijvende cohort studie.

Kenmerken

Projectnummer:
94505021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2008
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.A.E.M. Tollenaar
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center