Mobiele menu

Therapietrouwbevordering bij cardiovasculaire patiënten door stadsbrede implementatie van transmurale Telefonische Start Begeleiding.

Projectomschrijving

Veel patiënten stoppen te vroeg met een hart-/vaatgeneesmiddel dat bedoeld is voor langdurig gebruik. Begeleiding bij de start is daarom belangrijk; zeker als patiënten overgaan van het ziekenhuis naar huis.

Studie

De apothekers van Zorggroep Almere hebben deze begeleiding geboden door een video te sturen met geneesmiddelinformatie (KIJKsluiter) en Telefonische Start Begeleiding in te zetten. In dat telefoongesprek vroeg de apotheker naar de ervaringen van de patiënt met het nieuwe geneesmiddel en naar hun zorgen, om deze vervolgens weg te nemen.

Resultaten

Het is gelukt om deze werkwijze in de dagelijkse apotheekpraktijk toe te passen. Vooraf de knelpunten in kaart brengen en periodieke terugkoppeling waren belangrijke succesfactoren. Ruim 70% van de patiënten ervaarde een of meerdere problemen met het nieuwe geneesmiddel. De begeleiding werd erg gewaardeerd door de patiënt en vergrootte ook zijn zelfredzaamheid met het nieuwe geneesmiddel. Bovendien ervaarden de apothekers een toename in het werkplezier.
 

Samenvatting bij start

Uit onderzoek is bekend dat tot 28% van de patiënten al na een verstrekking stopt met een geneesmiddel voor hun hart- of vaatziekte. Terwijl deze geneesmiddelen alleen werken als je ze langdurig gebruikt. Therapietrouwbegeleiding bij de start is daarom cruciaal, zeker als patiënten overgaan van de tweede naar de eerste lijn.

Wat gebeurt er in de proeftuin

In de proeftuin van Zorggroep Almere krijgen deze patiënten extra begeleiding door ze te informeren over het geneesmiddel met een KIJKsluiter-video. Bovendien belt een medewerker van de openbare apotheek binnen een maand proactief met de patiënt om de therapietrouw te bespreken.
Deze instrumenten zijn bewezen effectief en in de proeftuin wordt uitgezocht hoe je ze succesvol implementeert. Dit gebeurt door gestructureerd het proces van implementatie in de dagelijkse praktijk te volgen en te evalueren.

Verwachte uitkomst

De uitgebreide kennis die dit oplevert zal breed worden gedeeld, wat succesvolle en effectieve invoer in andere regio´s zal bespoedigen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond Tot 28% van de patiënten stopt na één verstrekking met een cardiovasculair geneesmiddel dat bedoeld is voor langdurig gebruik. Therapietrouwbegeleiding bij de start is daarom cruciaal; zeker als patiënten overgaan van de tweede naar de eerste lijn waarmee het risico op discontinuering verder toeneemt. Proeftuin Zorggroep Almere is een eerstelijns multidisciplinair samenwerkingsverband van 19 gezondheidscentra. Dit biedt een optimale basis voor de proeftuin vanwege haar unieke stadbrede organisatie en goede relatie met de tweede lijn. Doel Het implementeren van KIJKsluiter en Telefonische Start Begeleiding (TSB) door de apotheek in de risicovolle setting waar thuiswonende patiënten overgaan van de tweede naar de eerste lijn. Het evalueren van deze interventie op therapietrouwbevordering van cardiovasculaire geneesmiddelen. Populatie Thuiswonende Almeerse volwassenen die overgaan naar de eerste lijn met een eerste uitgifte van een cardiovasculair geneesmiddel. Interventie Proeftuin Almere zet in op actieve therapietrouwbegeleiding zodra patiënten de eerste lijn binnenkomen en op effectiviteit en haalbaarheid in de dagelijkse praktijk. Dit wordt bereikt door elke nieuwe chronische geneesmiddelgebruiker in de poliklinische apotheek te voorzien van de KIJKsluiter (animatievideo met gebruiksinformatie over nieuwe geneesmiddel). Starters van cardiovasculaire geneesmiddelen ontvangen vervolgens van de openbaar apotheker een proactief telefoongesprek om individuele therapietrouwbarrières weg te nemen voordat een herhaalrecept nodig is (TSB). Waar nodig wordt teruggekoppeld aan specialist, huisarts en wijkverpleging. Opbrengst De gestructureerde verzameling van procesmaten en de evaluatie van effectiviteit door proeftuin Almere levert uitgebreide kennis op over het implementeren van deze therapietrouwbevorderende interventie in een bestaand samenwerkingsverband. De proeftuin zal deze kennis breed delen wat succesvolle en effectieve invoer in andere regio´s zal bespoedigen.

Kenmerken

Projectnummer:
848024021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H.T. Ensing
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Almere