Mobiele menu

Three-dimensional printed orthoses for improving daily functioning in chronic hand conditions

Projectomschrijving

Door bijvoorbeeld pijn, krachtsverlies of standsafwijkingen hebben veel mensen met chronische handaandoeningen moeite met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals persoonlijke verzorging, werk, huishouden en hobby’s. Om het functioneren te verbeteren worden handorthesen toegepast. Tegenwoordig worden deze orthesen steeds vaker gemaakt met 3D-print technieken. Er is nog weinig bekend over de effectiviteit van 3D-geprinte handorthesen t.o.v. conventioneel vervaardigde orthesen. In dit project wordt nagegaan wat de effectiviteit is van 3D-geprinte orthesen bij mensen met chronische handaandoeningen met als doel richting te geven aan de opzet van een grotere, toekomstige studie naar de kosteneffectiviteit van 3D-geprinte orthesen ten opzichte van conventionele orthesen bij deze doelgroep. Primair wordt gekeken naar het effect op het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Daarnaast worden de tevredenheid, zorgkosten en maatschappelijke kosten in kaart gebracht.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Bij een verstoorde handfunctie, kunnen handorthesen het uitvoeren van dagelijkse activiteiten verbeteren. Echter, het vervaardigen van handorthesen is een arbeidsintensief proces. Het 3D-printen van handorthesen zou dit proces kunnen versnellen. In dit haalbaarheidsonderzoek bij mensen met chronische handaandoeningen werd het uitvoeren van dagelijkse activiteiten met 3D-geprinte handorthesen vergeleken met de tot dan toe gebruikte naar maat gemaakte handorthese. Daarnaast vergeleken we de tevredenheid, kwaliteit van leven en productietijd en kosten. Voor het uitvoeren van activiteiten en kwaliteit van leven vonden we geen verschil tussen beiden orthesen. De tevredenheid met de 3D-geprinte orthese was groter en van de 19 deelnemers gaven er 15 de voorkeur aan de 3D-geprinte handorthese. Daarnaast kostte het vervaardigen van de 3D-geprinte orthese ruim de helft minder tijd en geld. Deze resultaten geven waardevolle input voor verder onderzoek in een gerandomiseerde doelmatigheidsstudie.

Kenmerken

Projectnummer:
10310012110002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. MA Brehm PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC