Mobiele menu

Thuis als het kan: doorontwikkeling, invoering en evaluatie van ambulante geriatrische revalidatie in drie regio’s

Thuis als het kan is een project dat wordt uitgevoerd door de Maastricht Universiteit. Door toename van het aantal ouderen, personeelstekorten en hoge zorgkosten, vormt het bieden van goede geriatrische revalidatiezorg (GRZ) een steeds grotere uitdaging. Ook wordt er steeds meer waarde gehecht aan revalidatie dicht bij huis. Het is daarom belangrijk dat de GRZ anders wordt ingericht waarbij een groter deel van de GRZ ambulant (vanuit huis) wordt aangeboden en minder lange opnames nodig zijn. Op basis van bestaande goede voorbeelden wordt in dit project ambulante GRZ doorontwikkeld in drie regio’s waarbij onderling nauw wordt samengewerkt in een Leernetwerk. Dit project resulteert in praktische handvaten voor de landelijke invoering van passende ambulante GRZ en biedt inzicht in de ervaringen met en effecten van ambulante GRZ. Hierbij wordt beoogd dat ambulante GRZ bijdraagt aan het bereiken van persoonlijke betekenisvolle doelen van revalidanten, als waardevol en uitvoerbaar wordt ervaren door revalidanten, naasten en zorgverleners, en leidt tot een lager zorggebruik.

Doel

In dit project wordt op basis van goede voorbeelden de ambulante GRZ doorontwikkeld resulterend in een generieke module ambulante GRZ die geïntegreerd wordt in GRZ-zorgpaden. Dit gebeurt in verschillende proeftuinen en wordt gecombineerd met bijpassende bekostiging die ambulante GRZ praktisch en financieel uitvoerbaar moet maken. Een doorlopende evaluatie biedt inzicht in ervaringen met en effecten van ambulante GRZ. Het primaire doel van dit project is het doorontwikkelen, invoeren en evalueren van ambulante GRZ en het bieden van concrete handvaten voor verdere opschaling via een module ambulante GRZ en bijbehorende implementatietools.

Kenmerken

Projectnummer:
10020032210004
Looptijd: 53%
Looptijd: 53 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E.F. van Dam van Isselt
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University