Mobiele menu

The THumb osteoarthritis Exercise TriAl (THETA); a multicenter, randomized controlled trial on exercise therapy with an orthosis compared to an orthosis alone in patients with thumb base osteoarthritis

In de THETA-study wordt bij patiënten met artrose van het duimbasisgewricht het effect van een combinatie van spalk- en oefentherapie onderzocht, in plaats van alleen spalktherapie. Er zal specifiek worden gekeken of de combinatiebehandeling meer afname in pijn zal laten zien en of er een verschil is in het aantal patiënten dat later alsnog een operatie nodig heeft. Om dit te onderzoeken zullen patiënten door loting worden toegewezen aan één van beide behandelingen en worden de patiënten gevolgd over de tijd.
Voorkomen van operatieve behandeling is zeer waardevol, omdat operatieve behandeling gepaard gaat met lang herstel, langdurig ongemak en uitkomsten sterk variëren - niet iedere patiënt is op lange termijn tevreden. Daarnaast is operatieve behandeling erg kostbaar en zou succesvolle oefentherapie en spalktherapie de kosten van de zorg dus kunnen verminderen. Aan dit grootschalige onderzoek, geleid door het Erasmus MC, zullen acht behandelcentra en meer dan 500 patiënten deelnemen.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Kenmerken

Projectnummer:
852002001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. R.W. Selles PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum