Mobiele menu

Time 4 Your Future

Wat houdt het project in?

Time 4 Your Future biedt jongeren de kans vrijwilligerswerk te doen dat aansluit bij wat zij leuk vinden. Deelnemers starten eerst met een ‘skillstraining’ van vier bijeenkomsten. Ze krijgen inzicht in hun eigen talenten en leren meer over competenties die je moet hebben als vrijwilliger of werknemer, zoals samenwerken en organiseren. Als vrijwilliger gaan zij daarna wekelijks aan de slag, bijvoorbeeld bij een voetbalclub, een buurtpreventieteam, bij de lokale theater- en dansgroep of als begeleider van sport- en spelactiviteiten. Daarmee doen ze iets terug voor hun stad of wijk en kunnen ze andere jongeren enthousiast maken om ook mee te doen. Ze worden tijdens het werk intensief begeleid. Na acht maanden wordt een afsluitend evenement georganiseerd. 

Doelen/beoogd resultaat 

  • Voor de jongeren

Jongeren doen ervaring op met vrijwilligerswerk dat aansluit bij hun wensen, talenten en vaardigheden. Ze leren om activiteiten te organiseren en leveren een bijdrage aan de Delftse samenleving. Daarnaast leren ze van het contact met professionals, andere jongeren en hun buurtgenoten, ze vergroten hun netwerk en zien wat hun mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Ze krijgen een vrijwilligersvergoeding en na afronding een certificaat.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De deelnemende organisaties krijgen er honderdvijftig nieuwe vrijwilligers bij en kunnen daardoor hun activiteitenaanbod uitbreiden. De buurtbewoners krijgen tegelijkertijd een positiever beeld van de jongeren in hun wijk, waardoor wederzijds begrip toeneemt. Dit heeft ook een positief effect op andere jongeren in de wijk.

Onderzoeksvragen voor het concept maatschappelijke diensttijd

  • Hoe kunnen we de maatschappelijke diensttijd (MDT) nog leuker en leerzamer maken?
  • Vergroot de MDT inderdaad de kans voor een jongere op een opleiding of werk?

Doelgroep 

Jongeren van 15 tot en met 23 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Regio

Delft, Rijswijk, Midden Delfland, Westland

Meer informatie

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743001209
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. R. Rietkerken
Verantwoordelijke organisatie:
Participe