Mobiele menu

Time 4 Your Future

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Time 4 Your Future biedt jongeren de kans vrijwilligerswerk te doen dat aansluit bij wat zij leuk vinden. Deelnemers starten eerst met een ‘skillstraining’ van vier bijeenkomsten. Ze krijgen inzicht in hun eigen talenten en leren meer over competenties die je moet hebben als vrijwilliger of werknemer, zoals samenwerken en organiseren. Als vrijwilliger gaan zij daarna wekelijks aan de slag, bijvoorbeeld bij een voetbalclub, een buurtpreventieteam, bij de lokale theater- en dansgroep of als begeleider van sport- en spelactiviteiten. Daarmee doen ze iets terug voor hun stad of wijk en kunnen ze andere jongeren enthousiast maken om ook mee te doen. Ze worden tijdens het werk intensief begeleid. Na acht maanden wordt een afsluitend evenement georganiseerd. 

Doelen/beoogd resultaat 

  • Voor de jongeren

Jongeren doen ervaring op met vrijwilligerswerk dat aansluit bij hun wensen, talenten en vaardigheden. Ze leren om activiteiten te organiseren en leveren een bijdrage aan de Delftse samenleving. Daarnaast leren ze van het contact met professionals, andere jongeren en hun buurtgenoten, ze vergroten hun netwerk en zien wat hun mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Ze krijgen een vrijwilligersvergoeding en na afronding een certificaat.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De deelnemende organisaties krijgen er honderdvijftig nieuwe vrijwilligers bij en kunnen daardoor hun activiteitenaanbod uitbreiden. De buurtbewoners krijgen tegelijkertijd een positiever beeld van de jongeren in hun wijk, waardoor wederzijds begrip toeneemt. Dit heeft ook een positief effect op andere jongeren in de wijk.

Onderzoeksvragen voor het concept maatschappelijke diensttijd

  • Hoe kunnen we de maatschappelijke diensttijd (MDT) nog leuker en leerzamer maken?
  • Vergroot de MDT inderdaad de kans voor een jongere op een opleiding of werk?

Doelgroep 

Jongeren van 15 tot en met 23 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Regio

Delft, Rijswijk, Midden Delfland, Westland

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het project Time 4 your Future van de Maatschappelijke Diensttijd Delft (MDD) is bedoeld voor jongeren van 15 tot en met 23 jaar zonder diploma of die moeilijk een baan vinden. Het biedt aan 300 jongeren uit Delft en omgeving de mogelijkheid om deel te nemen aan dit project Time 4 Your Future biedt jongeren de kans hun MDD uit te voeren op een manier die goed aansluit bij hun hobby’s en wat zij leuk vinden. Als vrijwilliger gaan zij wekelijks activiteiten leren organiseren en uitvoeren die aansluiten bij hun hobby’s en interesses. Daarmee doen ze iets terug voor hun stad of wijk en kunnen andere jongeren enthousiast maken om mee te doen. Tijdens de proeftuin ontwikkelt de jongere zich verder op het gebied van organiseren en samenwerken om de kans op een opleiding of werk te vergroten. De resultaten uit het project zullen helpen om de MDD nog leuker en leerzamer te maken. De proeftuin start met training van de deelnemers door jongerenwerkers, sportcoaches, docenten en andere professionals zodat iedereen goed voorbereid is en mee kan doen. De jongere kan een keuze maken uit verschillende activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek, of lifestyle. Hij/zij kan er ook voor kiezen om nieuwe activiteiten te bedenken die aansluiten op de persoonlijke interesse. De jongere voert de activiteiten als vrijwilliger 1 dagdeel per week uit. Daarbij wordt rekening gehouden met ieders wekelijkse beschikbaarheid en zo min mogelijk administratie. Alle jongeren krijgen in de eerste maand een skillsstraining aangeboden; daarna beginnen zij met de activiteiten. Na 8 maanden wordt een afsluitend evenement georganiseerd. Deelnemers ontvangen na afronding van de MDD een certificaat en/of studiepunten. Tijdens de gehele MDD ontvangt de jongere een vrijwilligersvergoeding. Deelname geeft de kans om als betaalde kracht bij Participe aan de slag te gaan en zijn/haar netwerk te vergroten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743001209
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. R. Rietkerken
Verantwoordelijke organisatie:
Participe