Time of Your Life

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Bij start van het MDT-traject worden – samen met de MDT-coach – de wensen, dromen en doelen van de jongeren geïnventariseerd. Ook de werkplek, verwachte intensiteit en duur van de begeleiding wordt samen bepaald. Bijvoorbeeld: een thuiszitter helpt op een sportschool beperkte kinderen. Of: een jongere in een Justitiële Instelling gaat aan de slag als ervaringsdeskundige en denkt mee over de aanpak rondom jongerenbegeleiding. De duur van de MDT kan verschillen van 4 tot 31 uur per week en van 3 weken tot 6 maanden. Deze hele periode is er begeleiding waar nodig.

Dit is een voortzetting van een eerder, gelijknamig project. De ervaringen van de deelnemers waren zó positief, dat bedacht is om het aan een bredere doelgroep aan te bieden.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De jongere ontdekken hun talenten en interesses. Daarnaast ontmoeten ze andere jongeren (met soortgelijke of juist andere ervaringen) en zijn ze van betekenis voor een ander en/of hun omgeving. Ook doen jongeren werkervaring op, updaten ze het cv en werken ze zo aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit binnen een maatschappelijk kader waarvoor hij erkenning krijgt.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Doordat de (lastig te bereiken) jongeren hun netwerk vergroten en actief leren deel te nemen aan de samenleving, wordt verdere uitsluiting voorkomen. Een organisatie die MDT-partner wordt, is bekender en mogelijk populairder in hun eigen buurt. Ook geven de jongeren nieuwe inspiratie aan de werknemers. Dit alles draagt bij aan een inclusieve maatschappij met meer betrokken organisaties en werknemers, en een grotere cohesie tussen verschillende groepen.

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 27 jaar die moeite hebben om te participeren in de maatschappij, zoals jongeren zonder startkwalificatie en/of met een licht verstandelijke beperking.

Regio/gemeente(n)

Landelijk

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Time of Your Life
Expertisecentrum William Schrikker

Doelgroep: Jongeren van 14 tot 27 jaar die moeite hebben om te participeren in de maatschappij. 

Regio/gemeente(n): Landelijk

Wat houdt het project in?
Middels een Time of Your Life-traject worden de wensen en doelen van de jongeren geïnventariseerd. De MDT-coach maakt een plan. Een praktijkvoorbeeld: een jongere in een Justitiële Instelling gaat aan de slag als ervaringsdeskundige en denkt mee over de aanpak rondom jongerenbegeleiding.

Doelen/beoogd resultaat
•Voor jongeren
De jongeren ontdekken wat ze leuk vinden en wat bij ze past. Ontmoeten mensen en zijn van betekenis voor een ander. Ze  werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, doen werkervaring op en dragen maatschappelijk bij. 

•Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving
Doordat de (lastig te bereiken) jongere zijn netwerk vergroot en actief leert deel te nemen aan de samenleving, wordt verdere uitsluiting voorkomen. Dit alles draagt bij aan een inclusieve maatschappij.

Kenmerken
Projectnummer:
743002049
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. van der Poel
Verantwoordelijke organisatie:
Expertisecentrum partners voor jeugd