TINO MDT (oude naam: Old-School Arnhem)

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren leren om als ‘kennisdetectives’ informatie te verzamelen. Dit doen ze door de levensverhalen van andere jongeren en van zorgvragers, zoals ouderen en mensen met een beperking, op te tekenen. Hierdoor ervaren jongeren hoe je meer kunt leren van mensen dan je verwacht. Zo kan je bijvoorbeeld leren over modetrends van een buschauffeur of over beveiliging van een schoonmaker. Om de jongeren op weg te helpen krijgen ze 2 dagdelen training. Daarin leren ze wat ‘niet-herkende kennis’ is, wat het belang is van een pitch, wat voor soort vragen je kunt stellen aan mensen van wie je weinig afweet, en hoe je vervolgens zorgvuldig omgaat met de verkregen informatie. Daarna gaan ze actief aan de slag met vaardigheden als plannen, mijlpalen herkennen en elkaars perspectief benutten.

Na de training wordt de jongere gematcht met een zorgvrager waar hij/zij minimaal 3 keer mee in gesprek gaat. Door deze gesprekken, het interviewen van bekenden van de persoon en het opzoeken van achtergrondinformatie, bouwt de jongere het verhaal op. Het resultaat is een eindpresentatie en een creatief product, zoals een landkaart met daarop de levensweg van de zorgvrager of een korte video. Hierna is de jongere opnieuw kennisdetective, nu om het levensverhaal van een andere jongere te ontdekken. Een buddy biedt begeleiding tijdens het traject.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De skills die jongeren leren en de verhalen die ze horen, helpen bij hun keuzes voor de toekomst: bijvoorbeeld voor een studie, bijbaan of het starten van een eigen bedrijf. Na deze MDT zijn jongeren namelijk in staat om beter gebruik te maken van bestaande kennis uit hun omgeving. Daarnaast bouwen ze een netwerk op van mensen met diverse leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus. Naast de intrinsieke beloning, krijgen de jongeren ook een certificaat, een referentie voor hun cv, en uitnodigingen voor deelname aan het jongerenpanel en voor een TINO Traineeship.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Omdat de jongeren zich door de gesprekken kunnen ontwikkelen, voelen de zorgvragers zich waardevol. Hun eventuele eenzaamheid vermindert en ze maken actiever deel uit van de samenleving. Deze MDT draagt rechtstreeks bij aan inclusie, betrokkenheid en sociale cohesie, doordat het mensen met verschillende achtergronden samenbrengt met de insteek om van elkaar te leren. Betrokken partnerorganisaties kunnen zich actiever inzetten als ontmoetingsplek, bijdragen aan een positievere beeldvorming met betrekking tot haar zorgvragers, en jongeren kennis laten maken met het werken in de zorg.

Doelgroep

Jongeren van 12 t/m 27 jaar

Regio gemeente(n)

Arnhem

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Bij (dit vervolg van) Old-School Arnhem oefenen 450 jongeren twee type innovatievaardigheden: leren van mensen waar je het niet van verwacht en netwerken met mensen buiten je vanzelfsprekende netwerk. Zij gaan hiervoor na een introductietraining onder begeleiding in gesprek met 450 zorgvragers (1 per jongere), waaronder ouderen en mensen met een beperking (ronde 1) en vervolgens met jongeren die van ze verschillen qua leeftijd, opleidingsniveau en achtergrond (ronde 2). Als kennisdetectives reconstrueren ze hun levensverhalen en zoeken aanvullende informatie op in de Bibliotheek en het Erfgoed Centrum. In de feestelijke eindpresentatie vertellen de leerlingen wat ze herontdekt en geleerd hebben, en geven een zelfgemaakt eindproduct aan de zorgvrager en jongere die zij hebben gesproken. Het eindproduct vat het verhaal dat de zorgvrager of jongere verteld heeft op creatieve wijze samen. De leerlingen mogen de vorm van het eindproduct zelf bedenken en kunnen kiezen voor bijvoorbeeld het schrijven van een gedicht of het maken van een vlog of collage. Na hun deelname ontvangen de jongeren een certificaat en een referentie voor hun CV en Linkedin profiel. Ook worden ze uitgenodigd voor het Old-School jongerenpanel en het jaarlijkse Old-School Gala. Door hun deelname aan het programma ontdekken de jongeren dat iedereen, inclusief zijzelf, meer kennis heeft dan je op het eerste gezicht zou denken. Zo kan je ook leren van een buschauffeur over lokale modetrends, of van een schoonmaker over beveiliging. Door bij de Old-School als kennisdetectives te leren van anderen, ontdekken de jongeren ook beter wie ze zelf zijn en wat ze kunnen. Het maakt het makkelijker voor ze om te netwerken met anderen vanuit interesse en wederzijds respect. Daarnaast maakt het geschiedenis, cultuur en creativiteit op een speelse manier toegankelijk, doordat de jongeren hier zelf naar op zoek gaan en dit inzetten voor hun eindproduct en presentatie. Het benodigde samenwerken en verzamelen van informatie passen daarnaast ook bij de 21e eeuwse vaardigheden. Ook maken ze op een speelse manier kennis met het domein van zorgverlening, wat de interesse in het werken in de zorg kan vergroten. Voor de zorgvragers zorgt de Old-School voor een (actievere) participatie aan de samenleving vanuit hun meerwaarde voor anderen, intergenerationele ontmoetingen en vermindering van eenzaamheid onder deze doelgroep.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002069
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Lievegoed