Mobiele menu

TINO Traject: jouw achterstand als opstap

Projectomschrijving

Achtergrond

Dit project richt zich op voormalig dak-of thuisloze jongvolwassenen die zelfredzaam zijn maar kampen met een laag zelfbeeld, een beperkt sociaal netwerk en onzekerheid over hun toekomst(keuzes). De focus op de fase na dakloosheid is bewust, want terugval in dakloosheid is een weerbarstig probleem. In Utrecht blijkt uit eerder onderzoek bijvoorbeeld dat 50 procent van de bezoekers van de nachtopvang al eens eerder dakloos is geweest.

Doelstelling

Bij het TINO traject ‘jouw bagage als opstap’ ontdekken 4 tot 8 voormalig dak-of thuisloze jongvolwassenen uit Den Haag en Utrecht dat zij juist door hun ervaringen extra kennis en skills hebben ontwikkeld en hoe zij die in kunnen zetten voor hun eigen toekomst. Hiervoor nemen zij deel aan een individuele TINO workshop en klimsessie en werken ze toe naar een presentatie over hun ‘voorsprong’. Deze wordt in een zelfgekozen vorm (zoals een pitch, vlog of blog) gedeeld met de wijk waarin zij leven/ zich willen vestigen. Het traject heeft als doel om de capaciteiten van een (voormalig)dak-of thuisloze vollediger in beeld te brengen, om daarmee:

  1. zijn/haar zelfvertrouwen te vergroten,
  2. een gezonde sociale integratie in de samenleving te bevorderen en
  3. het stigma in zijn/leefomgeving (netwerk/wijk) te verminderen.

Samenwerking

Bij het project zijn twee voormalig dakloze personen betrokken, die eerder deelnamen aan een TINO Traject. Het project is een samenwerking tussen TINO Old-School, HUMINT Solutions, het Straatconsulaat in Den Haag en U-2B heard in Utrecht.

Afbeelding

Het is géén hulpverlening. Nee, de focus ligt bij het TINO Traject niet op de problemen, maar juist op de kwaliteiten die jongeren dánkzij hun verleden hebben ontwikkeld. De klimwand helpt daarbij.

Bekijk dit artikel uit de interviewreeks Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Bij het TINO traject ‘jouw baggage als springplank' ontdekken 4-8 voormalig dak-of thuisloze jongvolwassenen uit Den Haag en Utrecht dat zij juist door hun ervaringen extra kennis en skills hebben ontwikkeld en hoe zij die in kunnen zetten voor hun eigen toekomst. Hiervoor nemen zij deel aan een individuele TINO workshop en klimsessie en werken ze toe naar een presentatie over hun ‘voorsprong’. Deze wordt in een zelfgekozen vorm (zoals een pitch, vlog of blog) gedeeld met de wijk waarin zij leven/zich willen vestigen. Het traject heeft als doel om de capaciteiten van een (voormalig)dak-of thuisloze vollediger in beeld te brengen, om daarmee 1) zijn/haar zelfvertrouwen te vergroten, 2) een gezonde sociale integratie in de samenleving te bevorderen en 3) het stigma in zijn/leefomgeving (netwerk/wijk) te verminderen. Bij het project zijn twee voormalig dakloze personen betrokken, die eerder deelnamen aan een TINO Traject. Het project is een samenwerking tussen TINO Old-School, HUMINT Solutions, het Straatconsulaat in Den Haag en U-2B heard in Utrecht.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10210012110012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.J. Lievegoed
Verantwoordelijke organisatie:
TINO Old-School