Mobiele menu

Toegerust-zijn voor Samen Beslissen: Wat heeft een patiënt nodig om deel te nemen aan een gedeeld besluitvormingsproces?

Projectomschrijving

Samen beslissen komt in praktijk weinig voor

Beslissingen over behandeling kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt. Wanneer artsen en patiënten beslissingen moeten nemen over behandeling, kan het zijn dat er meerdere medisch acceptabele mogelijkheden zijn. Samen beslissen is dan vaak belangrijk, maar komt in de praktijk nog te weinig voor. Artsen en patiënten geven vaak aan dat samen beslissen ingewikkeld is voor patiënten, of dat patiënten het niet kunnen. Het is echter nog onduidelijk wat samen beslissen vraagt van patiënten.

Doel: wat heeft patiënt nodig voor gedeeld besluitvormingsproces

Het doel is om te onderzoeken wat patiënten nodig hebben om beter toegerust te zijn om samen te beslissen met hun arts.

Proces: literatuuronderzoek en interviews met patiënt en zorgverlener

We gaan in de literatuur kijken wat er al bekend is over toegerust zijn voor samen beslissen. We gaan interviews uitvoeren met patiënten, artsen, verpleegkundigen, en onderzoekers. We zullen hen vragen wat ze denken dat patiënten nodig hebben om toegerust te zijn om samen te beslissen met hun arts.

Producten

Titel: Patient readiness for shared decision making: A scoping review
Auteur: Arwen H. Pieterse, Sascha M. Keij, Saïda Moaddine, Marleen Kunneman, Anne M. Stiggelbout
Titel: Cancer patient readiness for shared decision making: A qualitative study
Auteur: Sascha M. Keij, Fania R. Gärtner, Anne M. Stiggelbout, Arwen H. Pieterse
Titel: Defining Patient readiness for shared decision making (SDM): A scoping review of patient elements affecting SDM
Auteur: Arwen H. Pieterse, Sascha M. Keij, Saïda Moaddine, Marleen Kunneman, Anne M. Stiggelbout
Titel: Patient readiness for shared decision making
Auteur: Sascha M. Keij, Fania R. Gärtner, Anne M. Stiggelbout, Arwen H. Pieterse
Titel: Keeping the patient in the center: Common challenges in the practice of shared decision making
Auteur: Fisher, Kimberly A., Tan, Andy S.L., Matlock, Daniel D., Saver, Barry, Mazor, Kathleen M., Pieterse, Arwen H.
Magazine: Patient Education and Counseling

Verslagen


Eindverslag

Beslissingen over behandeling kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten. Soms zijn er meerdere medisch acceptabele behandelmogelijkheden. Samen beslissen is dan vaak belangrijk, maar komt in de praktijk nog te weinig voor. Er is onderzoek voorhanden naar facilitarende en belemmerende factoren voor samen beslissen, alleen richten deze zich met name op de arts. Om beter zicht te krijgen op factoren die maken dat deze patiënt met deze diagnose beter of minder minder goed is toegerust om samen te beslissen met de arts, is het nodig patiënt-gerelateerde factoren op te sporen. Dit zal eraan bijdragen dat duidelijker wordt hoe deze patiënt het beste ondersteund kan worden bij samen beslissen, indien nodig.

Beslissingen over behandeling kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt. Wanneer artsen en patiënten beslissingen moeten nemen over behandeling, kan het zijn dat er meerdere medisch acceptabele mogelijkheden zijn. Samen beslissen is dan vaak belangrijk, maar komt in de praktijk nog te weinig voor.
Artsen en patiënten geven vaak aan dat samen beslissen ingewikkeld is voor patiënten, of dat patiënten het niet kunnen. Het is echter nog onduidelijk wat samen beslissen vraagt van patiënten.

Doel
Het doel is om te onderzoeken wat patiënten nodig hebben om beter toegerust te zijn om samen te beslissen met hun arts.
Proces
• Literatuuronderzoek. We gaan in de literatuur kijken wat er al bekend is over toegerust zijn voor samen beslissen.
• Interviews. We gaan interviews uitvoeren met patiënten, artsen, verpleegkundigen, en onderzoekers. We zullen hen vragen wat ze denken dat patiënten nodig hebben om toegerust te zijn om samen te beslissen met hun arts.

Samenvatting van de aanvraag

DOEL/VRAAGSTELLING Samen beslissen is van groot belang wanneer beslissingen grote gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten. Samen beslissen komt echter nog te weinig voor. Zowel patiënten als artsen geven aan dat samen beslissen voor patiënten ingewikkeld kan zijn of dat patiënten het niet kunnen. Dit geldt met name voor patiënten die a) ouder zijn, b) beperkte gezondheidsvaardigheden hebben en/of c) voor een beslissing staan die bij hen meer emotionele nood, of distress, teweegbrengt. Inzicht in wat samen beslissen vraagt van patiënten ontbreekt. Het doel van deze studie is om na te gaan wat patiënten nodig hebben om beter toegerust te zijn om samen met de arts te beslissen. HYPOTHESE We verwachten dat Toegerust-zijn voor Samen Beslissen bij patiënten samenhangt met a) het besef dat eigen inbreng van belang is, b) kennis en vaardigheden om informatie te verwerken, te begrijpen en toe te passen op de eigen situatie, c) communicatievaardigheden, d) de arts-patiënt relatie en e) tijd. ONDERZOEKSVRAAG Welke opvattingen, kennis en vaardigheden van patiënten, welke aspecten van de arts-patiënt relatie en van tijd en welke andere elementen gerelateerd aan (de voorbereiding op) het consult bepalen de mate van Toegerust-zijn voor Samen Beslissen bij patiënten? STUDIE OPZET Kwalitatieve studie aangevuld met een scoping review. De kwalitatieve studie zal bestaan uit een deskundigenraadpleging onder a) patiënten die voor voorkeursgevoelige beslissingen hebben gestaan, b) artsen, c) verpleegkundigen en d) (inter-)nationale experts in besluitvorming en/of arts-patiëntcommunicatie. Verpleegkundigen zullen ook worden geraadpleegd omdat zij betrokken zijn bij de zorg voor patiënten en toenemend een rol spelen in het informeren van en beslissen met patiënten over behandelmogelijkheden. STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN Deelnemers kwalitatieve studie: patiënten die voor voorkeursgevoelige beslissingen hebben gestaan (zoals patiënten behandeld voor kanker, patiënten met hart- en vaatziekten, patiënten met diabetes of COPD en oudere patiënten met een van deze aandoeningen) (minimaal 20), artsen (minimaal 12), verpleegkundigen (minimaal 6) en (inter-)nationale experts in besluitvorming en/of arts-patiëntcommunicatie (ongeveer 6-8). Inclusie van deelnemers voor de interviews zal doorgaan tot datasaturatie is bereikt. Voor de scoping review zullen relevante databases (PubMed, PsychInfo, Cochrane) worden doorzocht op peer-reviewed publicaties van empirische studies. TIJDPAD Totaal 18 maanden. Maand 1: Opstartfase Maand 2-5: Inclusie/dataverzameling/dataverwerking kwalitatieve studie Maand 3-10: Search/inclusie/extractie scoping review Maand 11-12: Publicaties voorbereiden Maand 13-18: Organisatie werksymposium, schrijven verslag symposium

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
516000508
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.H. Pieterse
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center