Mobiele menu

Toekomstbestendige samenwerking in beeld

Projectomschrijving

Digitale Innovatie is een van de strategische pijlers van Surplus. Het is geen doel op zich, maar we zien dat het aandacht verdient om technologie op een gedegen manier te verkennen, onderzoeken en in gebruik te nemen en daar ook onze diverse stakeholders in mee te nemen. 
We zien in de praktijk dat de samenwerking met bijvoorbeeld een leverancier voor leefcirkel-technologie een andere dynamiek kent dan hoe we voorheen met leveranciers samenwerkten. Opdrachtnemer en opdrachtgever wordt wat diffuus omdat diverse partijen betrokken zijn. Ook in de thuiszorg waar we met een partij een bundeling van technologie implementeren, in samenwerking met financier, verandert er gaandeweg het proces veel waardoor ook de samenwerking soms wat zoeken is. Hoe werken we goed samen met (non-)profit organisaties, regiosamenwerkingspartners, opleiders en financiers waar belangen en expertises verschillend zijn?

Verslagen


Eindverslag

Aan samenwerkingspartners van Surplus is gevraagd om feedback te geven op hoe zij de samenwerking met Surplus op het gebied van digitale innovatie ervaren. Met als doel om ervan te leren. De gesprekken zijn gevoerd door Kodiezijn, zonder dat Surplus aanwezig was. Waardoor men vrij uit kon praten. Vrij uit praten leverde op dat er uitspraken zijn gedaan vanuit één kant, zonder weerwoord. Dit kan als ‘kort door de bocht’ ervaren worden. Toch worden er door meerdere partners vergelijkbare uitspraken gedaan.
Vervolgens zijn tijdens een gesprek met het team digitale innovatie, aangevuld met de ict en thuiszorg manager de gespreksverslagen besproken. Bij terugkerende en opvallende uitspraken die door meerdere partners werden benoemd, is stil gestaan. Ook eerdere gesprekken met interne medewerkers over digitale innovatie zijn meegenomen. Wat kan het team innovatie en Surplus hiervan leren?
Aanknopingspunten zijn:
- executiekracht verbeteren
- helder beeld hebben over hoe Surplus de toekomst ziet
- Maak duidelijk wie verantwoordelijk is voor implementatie en borging.
- Externe partners spreken over verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen, vertrouw de medewerker, projectleider of leidinggevende dat zij de juiste keuze ?kunnen maken. Dit maakt Surplus slagvaardiger

Samenvatting van de aanvraag

Er is inmiddels een veelheid aan mogelijkheden beschikbaar voor technologische oplossingen die ondersteunen bij o.a. zelfstandig wonen, beweging stimuleren, toezicht houden, invulling van dagstructuur, verhogen van mobiliteit, contact met naasten én professionals, monitoring van chronische ziekten, medicatiecontrole, maar ook ten behoeve van een veilig beheer en overdracht van gegevens en op die manier zowel de cliënt als de professional ondersteunen. Daarmee is de inzet van technologie een wezenlijk onderdeel van de maatschappelijke opgave van Surplus. https://www.surplus.nl/over-surplus/nieuws/de-strategische-koers-van-su… Digitale Innovatie is daarom ook een van de strategische pijlers van Surplus. Het is geen doel op zich, maar we zien ook dat het aandacht verdient om technologie op een gedegen manier te verkennen, onderzoeken en in gebruik te nemen en daar ook onze diverse stakeholders in mee te nemen. Zowel de interne als de externe. We werken aan een innovatiestrategie en in 2022 worden er ook interne interviews gehouden om de ambities van de strategische pijler te toetsen aan de praktijk. Daarnaast staan we als Surplus in een maatschappij en werken we samen met andere partijen (in de regio) die we mogelijk nog onvoldoende kennen om samen op te trekken. We zien in de praktijk dat de samenwerking met bijvoorbeeld een leverancier voor leefcirkel-technologie een andere dynamiek kent dan hoe we voorheen met leveranciers samenwerkten. Opdrachtnemer en opdrachtgever wordt wat diffuus omdat diverse partijen betrokken zijn. Ook in de thuiszorg waar we met een partij een bundeling van technologie implementeren, in samenwerking met financier, verandert er gaandeweg het proces veel waardoor ook de samenwerking soms wat zoeken is. Hoe werken we goed samen met non-profit organisaties en financiers waar belangen en expertises verschillend zijn?

Kenmerken

Projectnummer:
838004144
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. S.W.P. Suijkerbuijk
Verantwoordelijke organisatie:
Surplus Zorg & Welzijn