Mobiele menu

Toekomstbestendige zorg in Twente; van een gezamenlijke ambitie naar realisatie (Twente Beter)

Projectomschrijving

Twentse zorgorganisaties, 14 gemeenten, GGD, Menzis en burgercoöperatie Twentse Noabers hebben samen een visie op de toekomst van de zorg ontwikkeld. Onze overkoepelende ambitie is om met de middelen die we hebben, te komen tot meer kwaliteit van leven voor en door de Twentenaar, door verdergaande samenwerking tussen burgers, zorgaanbieders, verzekeraars, zorgkantoor en gemeenten. Die samenwerking moet leiden tot een verschuiving van focus op ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag.

Een ambitie zonder uitvoeringsplan is een lege huls. Om naar realisatie te komen wordt een overkoepeld netwerkorganisatiemodel opgesteld waarin sturing, coördinatie en afstemming tussen de (bestaande) Twentse samenwerkingsverbanden kan worden gefaciliteerd. Daarnaast wordt een concreet actieplan uitgewerkt voor de komende jaren. Commitment aan de netwerkorganisatie Twente Beter betekent dat elke partij mensen en/of middelen beschikbaar stelt en investeert in het opzetten van een duurzame samenwerking.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Twentse zorgorganisaties, 14 gemeenten, GGD, Menzis en burgercoöperatie Twentse Noabers hebben samen een visie op de toekomst van de zorg ontwikkeld. Onze overkoepelende ambitie is om met de middelen die we hebben, te komen tot meer kwaliteit van leven voor en door de Twentenaar, door verdergaande samenwerking tussen burgers, zorgaanbieders, verzekeraars, zorgkantoor en gemeenten. Die samenwerking moet leiden tot een verschuiving van focus op ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag.

Een ambitie zonder uitvoeringsplan is een lege huls. Om naar realisatie te komen wordt een overkoepeld netwerkorganisatiemodel opgesteld waarin sturing, coördinatie en afstemming tussen de (bestaande) Twentse samenwerkingsverbanden kan worden gefaciliteerd. Daarnaast wordt een concreet actieplan uitgewerkt voor de komende jaren. Commitment aan de netwerkorganisatie Twente Beter betekent dat elke partij mensen en/of middelen beschikbaar stelt en investeert in het opzetten van een duurzame samenwerking.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100032010015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
Medisch Spectrum Twente