Mobiele menu

Toekomstige Zorgplanning COPD Regio Arnhem

Toekomstige zorgplanning betekent dat zorgverleners zo vroeg mogelijk en op het juiste moment in gesprek gaan met patiënten om te bespreken welke wensen en ook zorgen zij hebben over hun toekomst of hun levenseinde. Dit is een continue en dynamisch proces van gesprekken over levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past.

Plan van aanpak

In de regio Arnhem is in het najaar een pilot gestart om gezamenlijk een transmurale werkwijze te ontwikkelen. Wij willen nu daarin verdere stappen zetten. Om dat te realiseren willen wij verder onderzoeken wat de wensen en behoeften van mensen zijn als het gaat om toekomstige zorgplanning. Daarnaast willen wij nader onderzoeken welke partijen actief en voor het welzijn van de patiënt relevant zijn, zodat wij een goede samenwerking en afstemming kunnen realiseren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100442010008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Davina BSc
Verantwoordelijke organisatie:
Rijnstate Ziekenhuis