Mobiele menu

Toepasbaarheid van gerichte preventie op basis van het cardiovasculair risicoprofiel. Leidt beslissingsondersteuning voor zowel huisarts als patient tot een verbetering in het werken volgens de NHG-standaard Cholesterol?

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
23000017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2000
2003
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+