Mobiele menu

Toepasbaarheid van het POST-IC-dagboek; een digitaal communicatiemiddel rond opname op de intensive care

Projectomschrijving

Aanleiding

De bezoekbeperking op de intensive care (IC) afdelingen bij de uitbraak van Covid-19 had een enorm gemis aan normaal intermenselijk contact tot gevolg. De implementatie van het Post-IC dagboek, een digitaal persoonlijk logboek, maakt op korte termijn nabijheid en intermenselijk contact mogelijk maken en op de lange termijn klachten van een Post Intensive Care Syndroom (PICS) en PICS-Familie (PICS-F) verminderen.

Resultaten

Het Post-IC dagboek is een toepassing in de dagelijkse praktijk die tegemoet komt aan persoonsgerichte zorg; beleid waarbij onder andere de individuele behoeften en aandacht voor optimale communicatie essentieel is. De resultaten van het project tonen aan dat IC verpleegkundigen de meerwaarde van de interventie onderschrijven. Echter, ze ervaren ook uitdagingen omtrent het zelf schrijven van korte berichten in het Post-IC-dagboek. Voor een structurele inbedding zijn op maat gemaakte strategieën nodig om IC-verpleegkundigen te ondersteunen in het gebruik van het Post-IC-dagboek.

Producten

Titel: An exploration of the intention to use a digital diary among survivors’ relatives in the adult intensive care unit.
Auteur: van Mol MMC, N. Tummers, M. van Hooff, M. Buise.
Titel: Het Post-IC-dagboek, een innovatie op de intensive care afdeling
Auteur: MMC van Mol
Titel: Verpleegkundig leiderschap bij de toepassing van het Post-IC-dagboek
Auteur: MMC van Mol
Titel: An exploration of nurses’ experiences with a digital diary in the adult intensive care unit
Auteur: MMC van Mol, m.vanmol@erasmusmc.nl T. Haakma, tinekehaakma@gmail.com B. Sleven-Vroon, brendasleven@gmail.com M. Buise, marc.buise@catharinaziekenhuis.nl
Titel: Schrijftips voor verpleegkundigen
Auteur: B. Sleeven-Froon
Link: https://post-ic.nl/wp-content/uploads/2020/08/Schrijftips-verpleegkundigen.pdf
Titel: Digital innovation, easy as it seems?
Auteur: Margo van Mol
Titel: De toepassing van het Post-IC-dagboek
Auteur: T.A. (Tineke) Haakma MSc, Erasmus MC, Rotterdam Dr. R. (Rob) Tieben, Game Solutions Lab, Eindhoven Dr. M. (Marc) Buise, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven Dr. M.M.C. (Margo) van Mol, Erasmus MC, Rotterdam
Titel: Het Post-IC-dagboek, een innovatie op de intensive care afdeling

Verslagen


Eindverslag

De bezoekbeperking op de intensive care (IC) afdelingen bij de uitbraak van Covid-19 had een enorm gemis aan normaal intermenselijk contact tot gevolg. De implementatie van het Post-IC dagboek, een digitaal persoonlijk logboek, maakt op korte termijn nabijheid en intermenselijk contact mogelijk maken en op de lange termijn klachten van een Post Intensive Care Syndroom (PICS) en PICS-Familie (PICS-F) verminderen.

Het Post-IC dagboek is een toepassing in de dagelijkse praktijk die tegemoet komt aan persoonsgerichte zorg; beleid waarbij onder andere de individuele behoeften en aandacht voor optimale communicatie essentieel is. De resultaten van het project tonen aan dat IC-verpleegkundigen de meerwaarde van de interventie onderschrijven. Echter, ze ervaren ook uitdagingen omtrent het zelf schrijven van korte berichten in het Post-IC-dagboek. Voor een structurele inbedding zijn op maat gemaakte strategieën nodig om IC-verpleegkundigen te ondersteunen in het gebruik van het Post-IC-dagboek.

Samenvatting van de aanvraag

De uitbraak van het Corona COVID-19 virus heeft een grote impact op naasten van een patiënt opgenomen op de intensive care (IC)-afdeling. Zij kunnen nog geruime tijd last hebben van klachten met betrekking tot de psychische gezondheid, samengevat in het Post Intensive Care Syndroom-Family (PICS-F). Het bijhouden van een dagboek is tot op heden de enige interventie met een bewezen positief effect op mentale klachten bij naasten. Een mobiele app, het POST-IC-dagboek, werd versneld ontwikkeld en geïmplementeerd om het intermenselijk contact en communicatie op een digitale manier mogelijk te maken. Hoewel de ervaringen van voormalig IC-patiënten, naasten en IC-professionals zijn meegenomen in de ontwikkeling en implementatie van het POST-IC-dagboek, is het onbekend wat de toepasbaarheid en het effect hiervan is. Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de toepasbaarheid en ervaringen met het POST-IC-dagboek vanuit het perspectief van naasten van een IC-patiënt en IC-professionals. De studie betreft een mixed methods design, waarbij de onderzoeksvragen worden beantwoord met kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling en analyse. Door het combineren van een effect- en procesevaluatie aan de hand van het RE-AIM raamwerk wordt de totale impact van het POST-IC-dagboek geëvalueerd. De bekendheid, ervaringen, bruikbaarheid, volledigheid, tevredenheid en aanvullende wensen met betrekking tot functionaliteit van het POST-IC-dagboek wordt bepaald door een vragenlijststudie bij naasten die het POST-IC-dagboek gebruiken. In focusgroep interviews met IC-verpleegkundigen aan de hand van een vooraf opgestelde interview gids wordt bruikbaarheid, efficiëntie, werkbelasting, tevredenheid en ervaringen met implementeren van het POST-IC-dagboek vastgesteld. De resultaten van dit onderzoek geven richting aan de opschaalbaarheid en de toepassing van het POST-IC-dagboek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010043
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.M.C. van Mol
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC