Mobiele menu

Toepassing VR in het ziekenhuis

Projectomschrijving

Virtual Reality (VR) is een relatief nieuwe technologie met potentieel grote meerwaarde binnen de zorg in het ziekenhuis voor zowel ontspanning afleiding als behandeling. Binnen dit traject zal een platform op worden gezet zodanig dat afdelingen laag drempelig toegang hebben tot VR en kennis kunnen maken met de verschillende toepassingen van VR. Vervolgens wordt vanuit het centrale platform ondersteund om de introductie van VR op de betreffende afdeling te laten slagen en de beoogde meerwaarde te behalen.

Verslagen


Eindverslag

Doelstelling is om de mogelijkheden van Virtual Reality verder te onderzoeken en daar waar mogelijk succesvol te implementeren

Samenvatting van de aanvraag

Virtual Reality (VR) wordt voor steeds meer toepassingen in de (medische) zorg gebruikt. Waar dit in de beginfase nog experimenteel werd toegepast, vaak ter ontspanning, belooft de technologie in toenemende mate om bij medische handelingen te kunnen ondersteunen - van effectieve pijnvermindering tot het stimuleren van beweging. Zo wordt in toenemende mate gevraagd om duidelijkheid omtrent VR als medisch hulpmiddel, met name sinds de huidige pandemie. Na enkele succesvolle pilot tests met VR interventies bij onze patiënten rijst de vraag hoe dit op een effectieve en veilige manier te implementeren en integreren in het huidige zorgaanbod. Als zorginstelling werken wij met onderbouwde interventies om patiënten de beste zorg te kunnen bieden. VR behandelingen hebben goede eerste resultaten laten zien, daarom vragen wij advies voor de verdere implementatie hiervan in ons zorgaanbod. De voornaamste vraag die bij ons en andere zorgaanbieders speelt, is of een VR-bril, dan wel de zekere toepassingen op een VR-bril, volgens kwaliteitseisen kunnen worden opgenomen in de standaard zorg. Duidelijkheid hierover zal de keuze voor opschaling substantieel versnellen, hetgeen een grote invloed heeft op de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Specifiek gaat het om de veiligheid en privacy van patiëntgegevens, implementatie voor zorg op afstand, hygiëne van de VR headsets, integratie in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en mogelijkheden om VR applicaties te ontwikkelen als zorginstelling. Inhoudelijke gidsing door experts op het gebied van implementatie van VR toepassingen is nodig om duidelijkheid te kunnen scheppen wat betreft veiligheid, effectiviteit en toekomstperspectief. Hierbij hebben wij gekozen voor SyncVR Medical, zij werkt als implementatiepartner en ontwikkelaar van VR in de zorg samen met meer dan 75 Nederlandse en internationale zorginstellingen. Het huidige project zal relevante kennis vergaren voor een groot deel van onze patiënten, opdat een heldere en realistische strategie wordt gedefinieerd omtrent het gebruik van VR toepassingen in de zorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002726
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.B.A. Habraken
Verantwoordelijke organisatie:
Sint Antonius Ziekenhuis