Mobiele menu

Together we’ll quit smoking! Optimizing the implementation of the Trimbos guideline ‘smoking cessation counseling’ in daily practice of healthcare professionals supporting low SES pregnant women in the North of the Netherlands

Projectomschrijving

Vraagstuk

Uit cijfers blijkt dat bijna 9% van de Nederlandse vrouwen dagelijks rookt gedurende de zwangerschap. Onder laag opgeleide vrouwen is dat zelfs 22%. Roken tijdens de zwangerschap is zeer schadelijk: het leidt tot meer miskramen, vroeggeboorten, aangeboren afwijkingen en zelfs tot overlijden. Om de schadelijke effecten van het roken te verminderen is het belangrijk om (aanstaande) zwangere vrouwen die niet spontaan kunnen stoppen met roken actief te begeleiden door middel van stoppen-met-roken interventies, en daarbij blijvende ondersteuning te bieden aan gestopte vrouwen na de zwangerschap. De Trimbos-richtlijn geeft aanbevelingen ter ondersteuning van de praktijkvoering van alle professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening aan deze doelgroep. Het is onbekend of deze richtlijn ook toegepast kan worden in de zorg voor zwangere vrouwen met een lage sociaaleconomische status in Noord-Nederland die tijdens of na hun zwangerschap roken.

Onderzoek

Middels dit onderzoek wordt inzicht verkregen in belemmerende en faciliterende factoren bij de implementatie van deze richtlijn. Hiervoor wordt de methodiek van de ACTion toolkit gebruikt, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van interviews en wachtkamergesprekken. Ook worden verloskundigen en gynaecologen gevraagd een vragenlijst in te vullen over de prevalentie van roken per praktijk of ziekenhuis. Daarnaast hebben ervaringsdeskundigen een belangrijke rol in het onderzoek om de stem en perspectieven van vrouwen te laten horen.

Uitkomst

Doel van het project is om de invoering van de Trimbos-richtlijn te verbeteren in de zorg voor zwangere vrouwen met een lage sociaaleconomische status die tijdens of na hun zwangerschap roken. Uiteindelijk doel is dat deze vrouwen tijdens en na de zwangerschap minder gaan roken dan wel stoppen met roken. Het voorkomen van roken tijdens de zwangerschap is de eerste stap op weg naar een Rookvrije Generatie. Betere implementatie van de Trimbos-richtlijn kan leiden tot meer geslaagde stoppogingen bij zwangere vrouwen.

Producten

Interview over het project met projectleider Lilian Peters.

Filmpje 'Stoppen met roken tijdens de zwangerschap in Noord-Nederland'

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van de volgende partijen:
VU medisch centrum (VUMC), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Verslavingszorg Noord Nederland, Verloskundige Praktijk de Wieg, Taskforce Rookvrije Start, Verloskunde Academie Groningen Amsterdam, Stichting Mens en Maatschappij en Zorgbelang Groningen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Dr. Lilian Peters - E: l.l.peters@umcg.nl

Producten

Titel: Onderwijs: SMR ondersteuning voor POH-ers
Auteur: Stella Weiland, Lilian Peters, Robert van de Graaf
Titel: V-mis training met ervaringsdeskundigen Sterk uit Armoede en sociale uitsluiting
Auteur: Peters LL, Van der Stouwe RL, Jonge de A, Kuzee R, Drenth L.
Titel: Patient Communication: Patient Centreddness Poor pregnant women and lifestyle choices (i.e. smoking)
Auteur: L.L.Peters (UMCG), R.Kuzee & L.Drent (Experts by Experience in Poverty and Social Exclusion)
Titel: Onderwijs Geneeskunde Studenten UMCG: Medische communicatie patient centeredness
Auteur: Lilian Peters, Relinde van der Stouwe, Riane Kuzee, Linda Drenth, Nicolien van den Broek, Frank van Es, Marleen Erich
Titel: Het gevaar van de e-sigaret tijden je zwangerschap: hoe zit het nu écht?
Auteur: Eline Nanninga, Stella Weiland, Lilian Peters
Link: https://howaboutmom.nl
Titel: Onderzoek ontmoet Onderwijs
Auteur: Lilian Peters, Stella Weiland, Relinde van der Stouwe, Esther Feijen- de Jong
Titel: The needs of women and their partners regarding professional smoking cessation support during pregnancy: A qualitative study (Submitted)
Auteur: Weiland S MSc, Warmelink JC PhD, Peters LL PhD, Berger MY MD PhD, Erwich JJHM MD PhD, Jansen DEMC PhD
Magazine: Women and Birth
Titel: Adverse Maternal and infant outcomes of women who differ in smoking status: e-cigarette and tobacco cigarette users
Auteur: Eline K Nanninga, Stella Weiland, Marjolein Y Berger, Esther I Feijen-de Jong, Jan Jaap H.M. Erwich, Lilian L Peters
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Titel: Stoppen met roken doe je samen
Auteur: Peters LL, Jansen DEMC
Magazine: UMCG KennisInZicht
Link: https://kennisinzicht.umcg.nl/Paginas/stoppen-met-roken-doe-je-samen.aspx
Titel: Arme rokende moeders moeten nu ook van de sigaret af
Auteur: Arend van Wijngaarden
Magazine: Dagblad van het Noorden
Titel: Stoppen-met-roken tijdens de zwangerschap in Noord Nederland
Auteur: Lilian Peters, Stella Weiland
Link: https://youtu.be/lxUZfydGvNY
Titel: Armoede de Baas aflevering 9: Sterk uit Armoede
Auteur: Riane Kuzee (ervaringsdekundige van Stichting Sterk uit Armoede) en Lilian Peters (projectleider Samen Stoppen, Samen Sterk!)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=KHuw2y6FQAk
Titel: Film ‘Fijn dat je er bent’
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PYFUOmJDUX4
Titel: Verbeterplan VSV Middenin Samen Stoppen, Samen Sterk!
Auteur: Lilian Peters, Stella Weiland, Marrit Adema en Clasien van der Houwen
Titel: Verbeterplan VSV Martini Samen Stoppen, Samen Sterk!
Auteur: Lilian Peters, Stella Weiland en Froukje de Boer.
Titel: Verbeterplan VSV Stad en Ommeland
Auteur: Stella Weiland, Lilian Peters, Jan Jaap Erwich, Netty Bos
Titel: Verbeterplan VSV Drachten
Auteur: Stella Weiland, Lilian Peters, Conny Vreugdenhil, Karien Dijk, Anke de Vries, Christien Knobbe, Annette Zijlstra
Titel: Stand van Zaken wat betreft de implementatie van de stoppen-met-roken richtlijn in het Noorden van Nederland
Auteur: Stella Weiland, Wia Barkema, Lilian Peters
Titel: Zorgpad Stopen-met-Roken UMCG (Provincie Groningen)
Auteur: Stella Weiland, Lilian Peters, Tjitte Verbeek en andere betrokkenen uit het UMCG, provincie Groningen en Trimbos
Titel: Verbeterplan VSV Rondom Zwangerschap
Auteur: Stella Weiland, Lilian Peters, Mariska de Jong
Titel: Verbeterplan VSV Ommelander Samen Stoppen, Samen Sterk!
Auteur: Stella Weiland, Lilian Peters, Ellis Groot en Marian Karssen
Titel: Verbeterplan VSV Ommelander Samen Stoppen, Samen Sterk!
Auteur: Stella Weiland, Lilian Peters, Ellis Groot, Marian Karssen
Titel: Verbeterplan VSV SHE Samen Stoppen, Samen Sterk!
Auteur: Stella Weiland, Lilian Peters, Gienke Drenth en Marjon Riksen.
Titel: Verbeterplan VSV Assen Samen Stoppen, Samen Sterk
Auteur: Lilian Peters, Stella Weiland, Yvonne Ossentjuk
Titel: Verbeterplan VSV Sneek Samen Stoppen, Samen Sterk!
Auteur: Lilian Peters, Stella Weiland en Nienke Gorter
Titel: Samen Stoppen, Samen Sterk!
Auteur: Stella Weiland, Lilian Peters
Titel: Begeleidingstips voor verloskundigen: Wat willen zwangere vrouwen uit Noord Nederland
Auteur: Lilian Peters, Esther Feijen-de Jong, Riane Kuzee, Linda Drent
Link: https://www.kennispoort-verloskunde.nl/
Titel: Workshop Kwetsbare Zwangeren
Auteur: Catja Warmelink en Stella Weiland
Titel: The involvement of vulnerable women, midwifery students, and other stakeholders in interventions
Auteur: Lilian Peters PhD, Esther Feijen-de Jong RM PhD, Maria Dalmaijer RM MSc, Catja Warmelink PhD, Relinde van der Stouwe RM Msc, Stella Weiland MSc
Titel: Pitch and Dilemma's of the granted ZonMW project Together we'll quit smoking!
Auteur: Peters LL
Link: https://nnvt.org/programma/
Titel: Do's and Don'ts of lifestyle behaviour during pregnancy
Auteur: Peters LL, Weiland S, Olivier J.
Link: https://www.noorderzon.nl/programma/programma-items/young-academy-groningen-2
Titel: De behoeften van vrouwen en hun naasten betreffende de professionele stoppen met roken ondersteuning tijdens de zwangerschap
Auteur: Stella Weiland, Catja Warmelink, Lilian Peters, Marjolein Berger, Jan Jaap Erwich en Danielle Jansen
Titel: Samen Stoppen, Samen Sterk, gezamenlijk door de lijnen heen!
Auteur: Lilian Peters
Titel: How to involve the community in science
Auteur: Peters LL
Titel: Women who smoke during pregnancy are more likely to be referred to an obstetrician
Auteur: Weiland S, Peters LL, Berger MY, Erwich JJ, Jansen DEMC
Titel: Onderzoek ontmoet Onderwijs: Verloskunde Academie Groningen, Samen Stoppen, Samen Sterk: de volgende fase
Auteur: Stella Weiland
Titel: Tips en Tricks voor stoppen met roken ondersteuning bij zwangeren
Auteur: Lilian Peters, Stella Weiland, Dagmar Vriends, Linda Drent, Sylvia Heddema, Clasien van der Houwen
Link: http://www.tjongerschans.nl/smr
Titel: Patient involvement in research symposium
Auteur: Lilian Peters, Anja Smykowski, Larissa van der Wal, Mirjam Plantinga
Titel: The needs of women and their partners regarding professional smoking cessation support during pregnancy
Auteur: Stella Weiland, Catja Warmelink, Lilian Peters, Marjolein Berger, Jan Jaap Erwich and Danielle Jansen
Titel: Ervaringen van praktijkondersteuners bij het bieden van stoppen-met-roken ondersteuning aan zwangere vrouwen met een lage SES in Noord Nederland
Auteur: JJB Goorden, B Noppert, HE van der Veen, S. Weiland, LL Peters
Titel: Samen Stoppen, Samen Sterk: evaluaties van het implementatie project
Auteur: Lilian Peters
Link: https://nnvt.org/
Titel: Ongunstige uitkomsten voor moeder en kind bij zwangere vrouwen die verschillen in rookstatus: dampers en tabaksrokers
Auteur: Eline Nanninga, Lilian Peters
Link: https://nnvt.org/
Titel: Women who smoke at the start of pregnancy are more likely referred to an obstetrician during pregnancy and birth: results from a Dutch cohort study
Auteur: Stella Weiland MSc, Lilian Peters, Jan Jaap Erwich MD PhD, Danielle Jansen PhD, Marjolein Berger MD PhD
Link: https://njfcongress.fi
Titel: Samen Stoppen, Samen Sterk!
Auteur: Lilian Peters
Link: https://nnvt.org/
Titel: Aansluiten op de leefwereld van kwetsbare zwangeren
Auteur: Stella Weiland en Lilian Peters
Titel: Samen Stoppen, Samen Sterk
Auteur: Danielle Jansen, Lilian Peters en Stella Weiland
Link: https://zwangerschapengeboorte-nn.nl/onderzoek/samen-stoppen-samen-sterk/nieuws
Titel: Nieuw onderzoek om roken door zwangere vrouwen tegen te gaan
Auteur: Peters LL
Link: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/204227
Titel: De e-sigaret tijdens zwangerschap: is het gevaarlijk?
Auteur: Peters LL, Weiland S
Link: https://www.24baby.nl/zwanger/gezondheid/e-sigaret-en-zwangerschap/
Titel: Wat hebben rokende zwangere vrouwen en hun partners nodig?
Auteur: S.Weiland, JC Warmelink, LL Peters, MY Berger, JJHM Erwich, DEMC Jansen
Link: http://www.kennispoort-verloskunde.nl
Titel: Elke zwangere vrouw verdient een kans op passende ondersteuning bij het stoppen met roken
Auteur: Larissa van der Wal, Stella Weiland, Lilian Peters
Link: http://www.umcg.nl
Titel: Belemmerende en bevorderende factoren voor tabaksontmoediging bij zwangere vrouwen met een lage SES volgens verslavingsartsen en gynaecologen (Bachelor these)
Auteur: Annet Jansen
Titel: Belemmerende en bevorderende factoren voor tabaksontmoediging bij zwangere vrouwen met een lage SES vanuit het perspectief van gezondheidsprofessionals
Auteur: Annet Jansen
Titel: Focusgroepen SSSS in Groningen, Friesland en Drenthe
Auteur: Onderzoekers: Stella Weiland, Lilian Peters Ervaringsdeskundigen Sterk uit Armoede: Linda Drent, Riane Kuzee Verslavingszorg Noord Nederland: Janneke Bandringa, Renate Dof, Tanja Stuiver Afgevaardigden van VSV's per provincie: verloskundigen, gynaecologen, stoppen-met-roken coach, professional kraamzorg
Titel: Hoe ervaren klinisch verloskundigen het begeleiden van zwangeren met een lage SES bij het stoppen met roken? (Bachelor these)
Auteur: Loes Adema en Nienke de Haan
Titel: The effect of the E-cigarette use in pregnancy on adverse maternal and adverse neonatal outcomes
Auteur: Eline Nanninga
Titel: Het gebruik van de elektronische sigaret onder zwangere vrouwen in Nederland (Bachelor these)
Auteur: Welmoed Offinga en Maus de Brabander
Titel: Communicatieplan Samen Stoppen, Samen Sterk
Auteur: Stella Weiland
Titel: Rapportage focusgroepen zorgverleners Samen Stoppen, Samen Sterk
Auteur: Roos Edens en Marieke Nanninga
Titel: Stand van Zaken, Samen Stoppen Samen Sterk!
Auteur: Stella Weiland, Lilian Peters
Titel: Sterk uit Armoede, opgeleide ervaringsdeskundigen vertellen hun krachtige verhaal
Auteur: Breteler AG
Link: https://www.sterkuitarmoede.nl/app/uploads/2020/12/SuA-boek-def.pdf

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

BACKGROUND Compared with other Dutch regions, women living in the North of the Netherlands are significantly more classified in the lowest socio-economic status (SES) quartile, and are more likely to have adverse lifestyle behaviors (e.g. smoking behavior). To support these women to quit smoking during and after pregnancy, healthcare professionals (e.g. midwives, gynecologist, general practitioners) can support women using the Trimbos Guideline Addendum Treatment of tobacco addiction and smoking cessation support to pregnant women (Trimbos Guideline). Previous research showed that the Trimbos Guideline showed poor adherence in daily midwifery care and consequently had a limited effect on the quit smoking rate in (low SES) pregnant women. A successful implementation of the Trimbos Guideline in daily practice will lead to a more tailored support of low SES and with that, a decrease in the prevalence of smoking during pregnancy and after childbirth. Not smoking during or after pregnancy will reduce the risks of complications during pregnancy, and other future health problems of the baby. Quitting smoking will also benefit woman’s long-term health since risk factors will be reduced for e.g. cardiovascular diseases, cancer and respiratory diseases. AIM The project aims to optimize the implementation of the Trimbos Guideline in daily practice of healthcare professionals regarding low SES pregnant women who smoke during and/or after pregnancy living in Groningen, Friesland and Drenthe and with that to reduce the number of low SES women that smoke during and after pregnancy. METHODS We will conduct a mixed-method design to examine the implementation of the Trimbos Guideline in daily practice in Groningen, Friesland and Drenthe. In our project low SES women and healthcare professionals will actively participate. Low SES women will be represented by Experts by Experience in Poverty and Social Exclusion and by researchers of Zorgbelang. The involved healthcare professionals are from 11 obstetric cooperation units (VSVs), which include midwives, gynecologists, maternity care workers, and physicians from youth health care. Furthermore, general practitioners and addiction care physicians are participating in our project as well. Throughout all phases of the project, low SES women and healthcare professionals will be collaborating intensively to realize an optimal implementation of the Trimbos Guideline in daily practice with tailored strategies for 11 regional settings. The Action toolkit, which includes seven steps to implement the Trimbos Guideline in daily practice, will be used as a guidance instrument. Step 1 - 3 of the ACTion Toolkit which includes the problem-analyzing phase of the implementation process by e.g. identifying the factors that will facilitate or hinder the implementation of the Trimbos Guideline in daily practice. ACTion steps 4 and 5 will continue with the preparations for implementing the guideline based on the improvement plan. The final ACTion steps 6-7 concern evaluation and sustainability of the implementation of the guideline. Within these steps we will conduct qualitative research methods (e.g. in-depth interviews, focus groups, waiting room conversations) and quantitative research methods (e.g. analyzing questionnaires and population-based registry data. DELIVERABLES An overall generic implementation plan of the Trimbos Guideline including tailored strategies for each VSV based on the (locally) experienced facilitators and barriers will be developed. This will lead to a sustainable implementation of the Trimbos Guideline in daily practice in each VSV located in the North of the Netherlands. IMPLEMENTATION/DISSIMINATION The overall generic implementation plan with successful strategies of the VSVs will be shared with other Dutch VSVs. The generated knowledge is of great importance to be translated in educational curricula for healthcare professionals. Moreover, the results will be shared within multiple professional networks, the intervention database of the RIVM Centrum Gezond Leven, (social) media, and websites (https://kennisnetwerkgeboortezorg.nl. FEASIBILITY Our project infrastructure will rely on the existing network of the consortium Pregnancy and Childbirth North Netherland (ZeGNN) which include the 11 participating VSVs. Our project is building on a previous successful ZonMW Project in which the ACTion toolkit has been developed within the 11 participating VSVs. Since we will use the same methodology we increase the feasibility of the project since VSV-members have experience and expertise in using the ACTion Toolkit. The feasibility of this research project is guaranteed by several initiatives to ensure an active participation of both low SES women and healthcare professionals in our study. For all stakeholders, representatives will be allocated to ensure that the voices and perspectives of low SES women as well as each health care profession will be heard throughout the project.

Kenmerken

Projectnummer:
531003018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L.L. Peters
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc