Mobiele menu

Toilet4Me2 - Toilet for me too, supporting active living in (semi-) public environments by suitable toilets

Projectomschrijving

Toilet4ME2: stimuleert ouderen voor wie toiletbezoek lastig is eropuit te gaan

Op oudere leeftijd wordt het moeilijker om deel te nemen aan de maatschappij. Terwijl juist activiteiten buitenshuis belangrijk zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Een van de dingen die ouderen tegenhoudt om op pad te gaan, is toiletbezoek. Beperkingen zorgen er soms voor dat ze niet (of lastig) zelfstandig naar een openbare wc kunnen gaan.

Hoe het werkt

Toilet4ME2 ontwikkelt een prototype toilet dat voldoet aan de wensen van ouderen met mobiliteitsbeperkingen. Deze beperkingen komen bijvoorbeeld door obesitas, stijfheid of degeneratieve ziekten zoals als Parkinson of reuma. In het project wordt onderzocht wat de technische vereisten zijn om optimaal aan te sluiten bij de behoeften van ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals. Daarnaast worden de wensen meegenomen van potentiële aanbieders op (semi)publieke plekken waar deze ouderen komen. Denk aan bibliotheken, hotels en winkelcentra die de beoogde toiletten kunnen plaatsen.

Wat het oplevert

Thuiswonende ouderen hebben recht op toiletaanpassing thuis, maar dat helpt hen niet bij activiteiten buitenshuis. Aangepaste moderne toiletten in (semi)publieke plekken kunnen zorgen dat zij in hun keuze voor activiteiten buitenshuis niet worden beperkt door (problematisch) toiletbezoek. En dus volop kunnen meedoen. De potentiële gebruikers waarderen de functies voor hoogte- en kantelverstelling van de toiletzitting. Semi-openbare plekken (zoals hotels, winkelcentra) lijken het meest veelbelovend voor een marktstart.

Voor wie

Voor zelfstandig levende ouderen met mobiliteitsbeperkingen die deel willen nemen aan activiteiten buitenshuis zonder bang te zijn voor problemen rond toiletbezoek.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Gouden Dagen streeft er naar om eenzaamheid te bestrijden onder ouderen in Nederland, met name de zelfstandig thuiswonende oudere. In de praktijk zien wij dat het moeite kost om mensen te laten participeren in activiteiten veroorzaakt door verschillende factoren. Een van de factoren is toiletbezoek. Bij veel ouderen zorgen een of meerdere beperkingen ervoor dat zelfstandig toiletbezoek wordt bemoeilijkt. Bij bezoek aan plaatsen buiten de eigen huisomgeving heeft dit als consequentie dat mensen 1) niet meer er op uit gaan; 2) eet-en drink patronen aanpassen om te voorkomen dat zij naar het toilet moeten (niet eten en niet drinken, immodium slikken); 3) alleen hele nabije mantelzorgers mee willen (die kunnen helpen bij toiletbezoek). Thuiswonende ouderen hebben recht op een toiletaanpassing thuis, maar dit helpt hen niet bij bezoek buitenshuis. Gouden Dagen wil er aan bijdragen dat ouderen in de toekomst niet worden beperkt in hun keuze voor activiteiten buitenshuis (en daarmee deelname aan de maatschappij) veroorzaakt door moeilijkheden rondom toiletbezoek. In het project Toilet4ME2 wordt een prototype toilet ontwikkeld dat voldoet aan de behoeften van de meeste ouderen met mobiliteitsbeperkingen (door obesitas, stijfheid of ziekte (parkinson, MS, reuma, etc). In het onderzoek wordt gekeken naar technische vereisten in combinatie met de behoeften van de gebruiker en hun omgeving. Daarnaast wordt gekeken naar de potentiële aanbieders en hun vereisten/business model. De bevindingen van het onderzoek worden gebruikt in de ontwikkeling van het prototype.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
735190006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Verburgt
Verantwoordelijke organisatie:
Gouden Dagen