Mobiele menu

Toolbox voor signaleren en bespreken van zingevingsvragen: actieonderzoek in Noord-Holland en Flevoland

Zorgprofessionals en vrijwilligers komen met veel burgers in aanraking in de wijk en zij zijn dan ook de eerst aangewezenen om zingevingsvragen te signaleren en te bespreken. Maar dat gebeurt nog te weinig.

Doel

Het doel is (zorg)professionals en vrijwilligers te ondersteunen in het omgaan met zingevingsvragen van mensen in de wijk.

Aanpak/werkwijze

We ontwikkelden een ‘toolbox’ voor (zorg)professionals en vrijwilligers. Hierin zitten verschillende tools die ingezet kunnen worden in bewust worden, signaleren en bespreekbaar maken van zingevingsvragen bij burgers en het borgen van deze nieuwe kennis en vaardigheden in de praktijk. De ‘tools’ zijn toegesneden op de verschillende doelgroepen van eerstelijns zorgprofessionals of professionals en vrijwilligers in het sociale domein, en de lokale context (regio’s). Geestelijk verzorgers trainden (zorg)professionals en vrijwilligers. Ook speelden zij een centrale rol in het kiezen, ontwikkelen en evalueren van tools

Samenwerkingspartners

We werkten samen met coördinatoren-projectleiders van Centra voor Levensvragen, Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen, Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek, Netwerk Palliatieve Zorg Almere, Bureau VBZ, geestelijk verzorgers en deelnemers van trainingen.

Resultaten

We ontwikkelden 4 trainingen:

  1. De training ‘Levensvragen Signaleren’ is een basistraining van 2 dagdelen voor (zorg)professionals en vrijwilligers in de wijk en kan worden gegeven door een trainer-geestelijk verzorger. De thema’s die aan de orde komen zijn: eigen zingeving, luisterhouding, signaleren, bespreken (gesprek starten, verdiepen en afronden) en doorverwijzen naar een geestelijk verzorger.
  2. De training ‘3 Grondhoudingen bij het Levensverhaal’ leert deelnemers in een goed gesprek te schakelen tussen de houdingen luisteren, helpen en inspireren. Deze is met name geschikt voor vrijwillige (zorg)verleners die doorgaans meer tijd voor gespreksvoering hebben. De training kan door een trainer-geestelijk verzorger in 2 dagdelen worden gegeven.
  3. De training ‘Zin in Storytelling’ geeft geestelijk verzorgers een handreiking om met groepen burgers te werken. Deelnemers van bijvoorbeeld een 'rouwgroep' komen in 3 dagdelen bij elkaar. Ze vertellen elkaar hun verhaal volgens een bepaalde structuur en dicht bij de beleving, wat de onderlinge verbinding en steun in de groep stimuleert.
  4. Tot slot, de workshop ‘Jezelf Profileren en Acquisitie’ is ontwikkeld voor geestelijk verzorgers zelf, om hen te ondersteunen in het bekendmaken van hun beroepenveld in de wijk. In dit dagdeel komen de volgende thema's aan bod: pitchen, effectief communiceren, voeren van een acquisitiegesprek, wat is de toegevoegde en onderscheidende waarde van het werk van de geestelijk verzorger ten opzichte van professionals als een psycholoog.

Bij elk van deze 4 trainingen is een toolbox beschikbaar met materialen voor Centra voor Levensvragen (zoals een uitnodigingsflyer), geestelijk verzorgers (handleidingen en presentaties) en deelnemers (zakkaarten).

Afbeelding
Portret Ghislaine Mulder en Rianne Hoopman

Rianne Hoopman en Ghislaine Mulder ontwikkelden een toolbox voor geestelijk verzorgers. De trainingen daaruit zijn gericht op zorgprofessionals, zorgvrijwilligers, professionals in het sociaal domein en artsen.

> Lees het interview

Kenmerken

Projectnummer:
10050011910007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Hoopman
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren. Bekijk de andere projecten.