Mobiele menu

Top down opdracht voor het ontwikkelen van de Preconceptionele Indicatielijst (PIL): een multidisciplinaire richtlijn

Hoewel preconceptiezorg al enige jaren de aandacht heeft van betrokken beroepsgroepen is het individuele preconceptieconsult nog steeds een relatief nieuwe vorm van zorg waarvoor tot op heden geen formele ketenafspraken zijn gemaakt. Afspraken over de inhoud van preconceptieconsulten met bijbehorende vervolgstappen en omschrijving van de geïndiceerde zorg zijn essentieel voor een goede samenwerking. Dergelijke afspraken worden verankerd in de te ontwikkelen multidisciplinaire richtlijn preconceptiezorg of beter gezegd; de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL). Het eindproduct is een landelijke multidisciplinaire richtlijn(PIL),  een verwijsmatrix, die professionals voorziet van handvatten voor het tijdig signaleren en inschatten van risicofactoren en aandoeningen die voor paren van belang zijn voor gezond zwanger worden en het maken van reproductieve keuzes. De PIL voorziet in minimale organisatorische randvoorwaarden zoals verwijsindicaties naar andere (medische) disciplines en/of organisaties voor het goed doen verlopen van het preconceptieconsult als onderdeel van de geboortezorg.

 

 

Meer weten over dit project? Kijk dan in de publicatie "Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg".

Verslagen


Eindverslag

De Preconceptie Indicatieijst (PIL) beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van preconceptiezorg en is een opzet voor de benodigde multidisciplinaire samenwerkingsafspraken. Deze voorziet de professional van handvatten voor het tijdig signaleren en inschatten van risicofactoren en aandoeningen, die voor paren van belang zijn voor gezond zwanger worden Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt is van bestaande richtlijnen. De PIL is er niet alleen voor de geboortezorg professionals, maar voor alle zorgverleners dus ook voor bijvoorbeeld de internist, bedrijfsarts of diëtist. Ook zij hebben de verantwoordelijkheid om mensen in de vruchtbare leeftijd goed te informeren over bijvoorbeeld mogelijke risico’s van een aandoening of het effect van medicatie op een toekomstige zwangerschap. Door een mogelijke kinderwens tijdig bespreekbaar te maken kan elke zorgprofessional bijdragen aan de beste start voor moeder en kind. Met behulp van de PIL moet preconceptiezorg de komende jaren verankerd worden in het (beroepsmatig) handelen van alle beroepsbeoefenaren, via zorgstandaarden en overige relevante richtlijnen en protocollen. Ook zal de PIL worden opgenomen in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) Afgeleide producten van de PIL zijn: een implementatieplan en een cliëntenversie die wordt ontwikkeld in de vorm van een update van de website zwangerwijzer.

Kenmerken

Projectnummer:
209040007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Buurman
Verantwoordelijke organisatie:
College Perinatale Zorg