Mobiele menu

TOP GESPREK: Transmurale Ondersteuning van Proactieve zorgplanning

Projectomschrijving

Mensen met dementie en hun naasten geven aan dat de zorg en ondersteuning onvoldoende aansluiten op hun wensen en behoeften nu en in de toekomst. Betrokken zorgverleners stemmen hierover onderling te weinig af.

Doel

Met ons project stellen we zorgverleners in de regio IJssel-Vecht in staat proactieve zorgplanning eerder, vaker en methodisch in te zetten. En om daarbij beter transmuraal af te stemmen over proactieve zorgplanning gesprekken en uitkomsten hiervan. Hierdoor sluit de zorg en ondersteuning beter aan op de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten in het hele dementie zorgtraject van diagnose tot aan overlijden.

Aanpak/werkwijze

Zorgverleners, mensen met dementie, naasten en onderzoekers ontwerpen samen een werkwijze waarin zorgverleners gesprekshulpen gebruiken om wensen en behoeften tijdig te bespreken en de uitkomsten vast te leggen en te delen met alle betrokken zorgverleners. We onderzoeken wat deze werkwijze oplevert en kost.

Verwachte resultaten

De TOP GESPREK werkwijze voor het tijdig bespreken en vastleggen van huidige en toekomstige wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Hierin werken alle betrokken zorgverleners samen en voelen zij zich toegerust om huidige en toekomstige wensen en behoeften eerder te bespreken. Zij delen uitkomsten met andere zorgverleners. Mensen met dementie en naasten ervaren zo dat zorg beter aansluit op hun wensen en behoeften.

ZonMw en dementie

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met dementie is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek en methodes voor samenwerking en ondersteuning bij praten over wensen en behoeften met deze doelgroep.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Mensen met dementie en hun naasten geven aan dat de zorg en ondersteuning onvoldoende aansluiten op hun wensen en behoeften nu en in de toekomst. Betrokken zorgverleners stemmen hierover onderling te weinig af.

Met dit project stellen we zorgverleners in de regio IJssel-Vecht in staat proactieve zorgplanning eerder, vaker en methodisch in te zetten. En om daarbij beter transmuraal af te stemmen over proactieve zorgplanning gesprekken en uitkomsten hiervan. Hierdoor sluit de zorg en ondersteuning beter aan op de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten in het hele dementie zorgtraject van diagnose tot aan overlijden.

Zorgverleners, mensen met dementie, naasten en onderzoekers ontwerpen samen een werkwijze waarin zorgverleners gesprekshulpen gebruiken om wensen en behoeften tijdig te bespreken en de uitkomsten vast te leggen en te delen met alle betrokken zorgverleners. We onderzoeken wat deze werkwijze oplevert en kost.

De TOP GESPREK werkwijze voor het tijdig bespreken en vastleggen van huidige en toekomstige wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Hierin werken alle betrokken zorgverleners samen en voelen zij zich toegerust om huidige en toekomstige wensen en behoeften eerder te bespreken. Zij delen uitkomsten met andere zorgverleners. Mensen met dementie en naasten ervaren zo dat zorg beter aansluit op hun wensen en behoeften.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012110017
Looptijd: 35%
Looptijd: 35 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. de Bruin
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Windesheim