Mobiele menu

Topical ingenol mebutate versus photodynamic therapy versus topical 5-fluorouracil versus topical Imiquimod in treatment of actinic keratosis: a multi-center randomized fase III efficacy and cost-effectiveness study.

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Actinische keratose (AK) is een verhoorning van de huid door langdurige zonneschade. Het is een veel voorkomende huidaandoening, die kan ontaarden in huidkanker. In Nederland is het aantal
nieuwe patiënten met AK ongeveer 160.000 per jaar.

Onderzoek

In dit project zijn de vier meest gangbare behandelingen van actinische keratose (AK) met elkaar vergeleken. Aan het project namen meer dan 600 patiënten deel, verdeeld over vier ziekenhuizen in Zuid-Nederland. Patiënten werden at random toegewezen aan een van de behandelingen: 5-fluorouracil (5FU) crème (2 keer per dag voor 4 weken), imiquimod crème (5 aaneengesloten dagen per week voor 6 weken), methylaminolevulinaat photodynamische therapie (1 sessie) of ingenol mebutate gel (3 achtereenvolgende dagen).

Resultaten

Twaalf maanden na behandeling bleek dat 5FU crème de meest (kosten)effectieve behandeling was. Op basis van deze resultaten is 5FU crème de eerste keus behandeling voor AK.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase
 

Samenvatting bij start

Actinische keratose (AK) is een verhoorning van de huid door langdurige zonneschade. Het is een veel voorkomende huidaandoening, die kan ontaarden in huidkanker. In Nederland is het aantal nieuwe patiënten met AK ongeveer 160.000 per jaar.

Het betreft een chronische aandoening, waarvoor patiënten regelmatig opnieuw behandeld moeten worden. 5-Fluorouracil (5-FU) crème, Imiquimod (IMI) crème, Ingenol mebutate (IM) gel en photodynamische therapie (PDT) zijn de meest toegepaste behandelingen. Omdat er geen wetenschappelijk bewijs is welke methode (kosten)effectief is, wordt de keuze voor een van deze behandelingen meestal bepaald door individuele voorkeur van de behandelaar en/of de voorkeur van de patiënt.

In dit project worden de vier gangbare behandelingen (5-FU, IMI, IM en PDT) in een gerandomiseerde multicenter setting vergeleken en wordt er onderzocht welke behandeling het meest effectief is. Daarnaast wordt er gekeken naar patiënt voorkeuren, kosten, bijwerkingen, compliance en pijn.
 

Meer informatie

Deze studie kent een vervolg in het VIMP-project: Implementatie van efudix als voorkeursbehandeling bij actinische keratosen (8360310111)

Producten

Titel: Breaking News Award 2018 NVED
Titel: Pelerin Wetenschapsprijs 2018
Link: http://www.pelerinsymposium.nl/
Titel: Beste mondelinge presentatie
Titel: Actinische keratose: AKTI trial resultaten
Auteur: N.W.J. Kelleners-Smeets
Titel: Behandelingen bij actinische keratose
Auteur: Dr. K. Mosterd
Link: http://snndv.nl/nascholing2014/programma.html
Titel: Field treatment of actinic keratosis
Auteur: K. Mosterd
Titel: Topicaal ingenol mebutaat versus 5% 5-fluorouracil versus 5% imiquimod versus photodynamische therapie als behandeling van actinische keratosen: een multi-centre gerandomiseerde kosten effectiviteitsstudie
Auteur: M.H.E. Jansen
Titel: Actinische keratose: AKTI trial resultaten
Auteur: N. Kelleners-Smeets
Titel: Topicale behandeling van actinische keratosen:
Auteur: Maud Jansen
Titel: Comparative RCT of topical AK therapies: 1 year results
Auteur: Maud Jansen
Titel: Topical ingenol mebutate versus 5% 5-fluorouracil versus 5% imiquimod versus photodynamic therapy in the treatment of actinic keratosis: a multi-centre randomized efficacy study
Auteur: M.H.E. Jansen
Titel: Topical ingenol mebutate versus 5% 5-fluorouracil versus 5% imiquimod versus photodynamic therapy in the treatment of actinic keratosis: a multi-centre randomized efficacy and cost-effectiveness study
Auteur: M.H.E. Jansen
Titel: Actinische keratose, wanneer en hoe te behandelen?
Auteur: M.H.E. Jansen
Titel: Topical ingenol mebutate versus 5% 5-fluorouracil versus 5% imiquimod versus photodynamic therapy in the treatment of actinic keratosis: a multi-centre randomised controlled trial
Auteur: M.H.E. Jansen, J.P.H.M. Kessels, P.J. Nelemans, N. Kouloubis, A.H.M.M. Arits, H.P. van Pelt, P.J.F. Quaedvlieg, B.A. Essers, P.M. Steijlen, N.W.J. Kelleners-Smeets, K. Mosterd
Titel: Topical ingenol mebutate versus 5% 5-fluorouracil versus 5% imiquimod versus photodynamic therapy in the treatment of actinic keratosis: a multi-centre randomized controlled trial
Auteur: MHE Jansen
Titel: Actinische keratose: Nieuwe evidence voor behandeling
Auteur: K. Mosterd
Titel: Topical ingenol mebutate versus 5% 5-fluorouracil versus 5% imiquimod versus photodynamic therapy in the treatment of actinic keratosis: a multi-centre randomized controlled trial
Auteur: M.H.E. Jansen
Titel: Randomized Trial of Four Treatment Approaches for Actinic Keratosis
Auteur: Jansen, Maud H.E. Kessels, Janneke P.H.M. Nelemans, Patty J. Kouloubis, Nina Arits, Aimee H.M.M. van Pelt, Han P.A. Quaedvlieg, Patricia J.F. Essers, Brigitte A.B. Steijlen, Peter M. Kelleners-Smeets, Nicole W.J. Mosterd, Klara
Magazine: New England Journal of Medicine
Titel: Behandelingen van actinische keratosen: een overzicht
Auteur: JPHM Kessels, NWJ Kelleners-Smeets, K Mosterd
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
Titel: Topicaal ingenol mebutaat versus 5% 5-fluorouracil versus 5% imiquimod versus fotodynamische therapie als behandeling van actinische keratosen
Auteur: M.H.E. Jansen, J.P.H.M. Kessels, P.J. Nelemans, B.A. Essers, N.W.J. Kelleners-Smeets, K. Mosterd
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
Titel: Evidence for treatment of epidermal keratinocyte neoplasms
Auteur: Maud Jansen
Titel: Non-invasive treatment of epidermal keratinocyte neoplasms
Auteur: Janneke Kessels

Verslagen


Eindverslag

Actinische keratose (AK) is een verhoorning van de huid door langdurige zonneschade. Het is een veel voorkomende huidaandoening, die kan ontaarden in huidkanker. In Nederland is het aantal nieuwe patiënten met AK ongeveer 160.000 per jaar. Het betreft een chronische aandoening, waarvoor patiënten regelmatig opnieuw behandeld moeten worden. 5-Fluorouracil (5-FU) crème, Imiquimod (IMQ) crème, Ingenol mebutate (IM) gel en photodynamische therapie (PDT) zijn de meest toegepaste behandelingen. Omdat er geen wetenschappelijk bewijs is welke methode (kosten)effectief is, wordt de keuze voor een van deze behandelingen meestal bepaald door individuele voorkeur van de behandelaar en/of de voorkeur van de patiënt. In dit project werden de vier gangbare behandelingen (5-FU, IMI, IM en PDT) in een gerandomiseerde multicenter setting vergeleken en werd er onderzocht welke behandeling het meest effectief is. Daarnaast werd er gekeken naar patiënt voorkeuren, kosten, bijwerkingen, therapietrouw en pijn.

Samenvatting van de aanvraag

Doelstelling: het onderzoeken van de meest effectieve behandeling voor aktinische keratose, voor wat betreft laesie reductie, kosten, patiënt tevredenheid en bijwerkingen. Hierbij worden photodynamische therapie (PDT), topicaal 5% 5-fluorouracil (5-FU) crème, 5% Imiquimod (IMI) crème en Ingenol mebutate (IM) gel met elkaar vergeleken. Studie opzet: Prospectieve multi-center gerandomiseerde studie. Studie populatie: Patiënten ouder dan 18 jaar, Fitzpatrick huidtype I-IV, met gebied van 25cm2 – 100 cm2 AK, Olsen graad I-III in het hoofd/hals gebied. Interventie: MAL-PDT vs 5-FU vs IMI vs IM. Uitkomsten: Primaire uitkomstmaat: behandel succes (proportie patiënten met meer of gelijk aan 75% reductie in het aantal AK laesies gemeten op baseline, 12 maanden na behandeling). Secundaire uitkomstmaten: partiële response (proportie patiënten met 50-75% reductie in aantal AK laesies), falen van behandeling (proportie patiënten met <50% reductie in aantal AK laesies), complete laesie clearance (totaal aantal laesies met 100% clearance in alle behandelde patiënten per behandelgroep), partiële laesie clearance (totaal aantal laesies met meer of gelijk aan 75% clearance in alle behandelde patiënten per behandelgroep, afname in aantal AK vanaf baseline per patiënt, kosten, bijwerkingen, patiënt tevredenheid, cosmetiek en compliance. Sample size: gebaseerd op primaire uitkomstmaat. Uitgaande van een proportie patiënten met een behandel succes (P0) van 65%, zijn n=140 patiënten per groep nodig om een relevant klinisch verschil van 15% aan te tonen met een power van 80% (alpha 5%). Met een potentiële loss-to-follow-up van 10%, worden 4x154=616 patiënten geïncludeerd. Kosteneffectiviteit analyse: uitgevoerd vanuit een gezondheidsperspectief. De kosten-effectiviteitsratio zal gedefinieerd worden als de totale kosten om behandel succes te bereiken. Prijzen zijn gebaseerd op “kostenhandleiding CVZ". Tijdschema (maanden): 36.

Kenmerken

Projectnummer:
836031011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K. Mosterd
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+