Mobiele menu

TOpzorg VERzilveren (TOVER). Evaluatieonderzoek Top-specialistische Zorg en Onderzoek.

Duurzaam bekostigingsmodel

Het centrale doel van het evaluatieonderzoek, het TOVER project, is om te komen tot een duurzaam model voor de structurele financiering en organisatie van topspecialistische zorg in topklinische ziekenhuizen. Topspecialistische zorg is bijzonder door haar complexiteit en verwevenheid met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Het project beoogt via nieuw ontwikkelde kennis en in interactie met beleid en praktijk een wezenlijke bijdrage te leveren aan het structureel financieren en borgen van topspecialistische functies. Het maatschappelijk belang hiervan is in de evaluatie van programma TopZorg reeds aangetoond. Met TOVER dient een vollediger beeld te komen van deze maatschappelijke meerwaarde. Daarbij worden ook langere termijn effecten in kaart gebracht.

Verkenning en evaluatie

TOVER duurt 4 jaar (2021 - 2024) en wordt uitgevoerd door  IQ healthcare (Radboud UMC) en ESHPM (Erasmus Universiteit Rotterdam). In fase I zal de nadruk liggen op de verkenning van de mogelijke strategieën voor financiële borging van de topspecialistische functies. Fase II richt zich meer op de evaluatie van de maatschappelijke meerwaarde, duurzame bekostiging hiervan, en de haalbaarheid van mogelijke bekostigingsmodellen naar de praktijk te brengen. Het resultaat van TOVER zal bestaan uit wetenschappelijk onderbouwde adviezen voor effectieve, duurzame en structurele financierings- en organisatiestrategieën voor topklinische functies met een bewezen maatschappelijke meerwaarde.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10070442010001
Looptijd: 87%
Looptijd: 87 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
van Dulmen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum