Mobiele menu

Towards Accurate Screening And Prevention (2-ASAP): improving early risk detection and indicated prevention for PTSD.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) treft 10-20% van de mensen die een schokkende gebeurtenis meemaken. Bij vrouwen komt dit twee keer vaker voor dan bij mannen. Jaarlijks leven ongeveer 400.000 Nederlanders met PTSS. Dit heeft een negatief effect op hun welzijn en functioneren. Toch zoeken mensen vaak pas na jaren - of sommigen zelfs nooit- hulp.

Doel

Het doel van het 2-ASAP consortium (een samenwerkingsverband met universiteiten, zorginstellingen, ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties) is om PTSS en de bijbehorende problemen te voorkomen.

Werkwijze

Dit wordt gedaan door mensen met een hoog risico op PTSS vroeg op te sporen en gericht hulp te bieden om langdurige problemen te voorkomen. In dit project worden ongevals- en geweldslachtoffers voor een langere tijd gevolgd en wordt er nagegaan of PTSS anders tot stand komt bij vrouwen dan bij mannen. Ook wordt een methode ontwikkeld voor het vroeg (kunnen) herkennen van mensen die een hoog risico op PTSS hebben. Hierbij wordt gemeten of mannen en vrouwen hiervoor dezelfde screening nodig hebben. Tot slot onderzoeken we of een vroege interventie bij hoog risico op PTSS langdurige problemen voorkomt.

Producten

Titel: Sex-differential PTSD symptom trajectories across one year following suspected serious injur
Auteur: Mirjam van Zuiden, Sinha Engel, Jeanet F. Karchoud, Thomas J. Wise, Marit Sijbrandij, Joanne Mouthaan, Miranda Olff, and Rens van de Schoot
Magazine: European journal of Psychotraumatology
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2031593

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636340004
Looptijd: 56%
Looptijd: 56 %
2020
2028
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. van Zuiden
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC