Mobiele menu

Towards FAIR Data Steward as profession for the Life Sciences - A collaborative approach built on existing expertise

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In dit project is met een groot aantal nationale partijen toegewerkt naar het professionaliseren van de data steward functie voor het medische onderzoeksdomein, met een speciale focus op FAIR data beheer. Deze functie is essentieel om stappen te kunnen zetten in personalised health en mee te kunnen in de mondiale onderzoeksontwikkelingen.

Het project rapport beschrijft de rol van data steward in detail, zowel de plek in de organisatie als de verantwoordelijkheden en competenties van de data steward. Er is in een functieprofiel opgeleverd dat gebruikt kan worden in de werving en in de carrièreplanning van data stewards en in het evalueren of organisaties voldoende data expertise in huis hebben. Dit functieprofiel is reeds opgepakt door de partners en wordt gebruikt. Tevens is er een overzicht gegeven van de huidige en gewenste opleidingsmogelijkheden.
Het rapport geeft concrete aanbevelingen voor nationale en lokale organisaties om de data steward functie te professionaliseren. In een vervolgproject (via NPOS, het Nationaal Platform Open Science) wordt gewerkt aan het formaliseren van dit functieprofiel en in verder uitwerken van de opleidingsmogelijkheden voor data stewards.


Samenvattting bij start

Om stappen te kunnen zetten in personalised health en mee te kunnen in de mondiale onderzoeksontwikkelingen is voldoende datamanagementexpertise binnen onderzoeksprojecten en onderzoeksinstituten essentieel. Deze rol wordt grotendeels ingevuld door zogeheten ‘data stewards’.

Doel

Het doel van dit project is toe te werken naar het professionaliseren van deze data stewardfunctie voor het medische domein, met een speciale focus op FAIR databeheer. Hiervoor is het nodig dat er een goede beschrijving komt van deze nieuwe data stewardfunctie, die door de Nederlandse onderzoeksinstituten gezamenlijk ondersteund en onderschreven wordt. Tevens wordt er een opleidingstraject ontworpen. Dit opleidingstraject zal duurzaam worden ondergebracht bij bestaande opleidingsinstituten.

Dit project van 12 maanden wordt uitgevoerd door een compact kernteam in nauwe samenwerking met een adviesgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van alle stakeholders, waaronder experts op het vlak van onderzoeksdata, data stewards en onderzoekers.


Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Sufficient, high quality data steward capacity in projects and institutes is one of the requirements for FAIR data management and research in the field of personalised health. The overall project aim is to professionalise the data steward function within the life-sciences domain, with a special focus on the implementation of the FAIR data principles. The project will work towards a common job description and an agreement on knowledge, skills and competencies of a data steward that is broadly supported within the Dutch life-sciences community. These knowledge, skills and competencies will be translated into concrete learning objectives, which in turn will be used to develop an education line and training material for data stewards (including a design for an eLearning module). Sustainable implementation and alignment with existing education will be ensured. This 1-year project will be executed by a core team in close collaboration with a consultation committee consisting of representatives of the main stakeholders in the domain.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
80-84600-98-3007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S. Scholtens
Verantwoordelijke organisatie:
DTL Projects