Mobiele menu

Towards patient-led follow-up after curative treatment of stage II and III colorectal cancer

Achtergrond

Na een operatie voor stadium II/III darmkanker, keert bij circa 20% van de patiënten de ziekte terug. Om die reden blijven patiënten momenteel 5 jaar onder controle in het ziekenhuis.
Studies hebben laten zien dat intensieve controle geen positief effect heeft op overleving. Bovendien verschilt het risico op terugkeer van ziekte sterk tussen patiënten. Hierdoor is er vraag naar controle schema’s die beter afgestemd zijn op individuele behoeften en risico’s.

Onderzoek

Een cluster gerandomiseerde studie wordt uitgevoerd in 5 ziekenhuizen om na te gaan of patiënten het ziekenhuis minder bezoeken bij een patiënt-gestuurd schema vanaf 1 jaar na operatie. Daarnaast zal middels besliskundige modellering onderzocht worden of de follow-up geoptimaliseerd kan worden.

Verwachte uitkomst

Een nieuwe richtlijn voor patiënt-gestuurde controle bij stadium II/III darmkanker patiënten, afgestemd op de behoefte van de patiënt en het individuele risico op terugkeer van de ziekte.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda Heelkunde

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Gerelateerd onderzoek

In deze studie wordt het PATTERN-model gebruikt en doorontwikkeld. Het PATTERN-model is ontwikkeld in het ZonMw-project: Personalized adjuvant treatment in early colon cancer (PATTERN) (848015007)

Kenmerken

Projectnummer:
10330022010001
Looptijd: 72%
Looptijd: 72 %
2020
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. V.M.H. Coupe
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum