Mobiele menu

Tracing the Origin of Mutations in Antibiotic Resistant Bacteria

Bacteriën kunnen resistent worden tegen antibiotica door met opzet mutaties aan te brengen in hun eigen DNA. Sommige van deze mutaties zorgen ervoor dat bacteriën kunnen blijven leven wanneer ze worden blootgesteld aan antibiotica. Wat wij nog niet weten is hoe deze mutaties precies plaatsvinden.

In dit onderzoek gaan we de oorsprong van mutaties in antibiotica resistente bacteriën achterhalen. En zullen we de lang-bestaande vraag proberen te beantwoorden of mutaties veroorzaakt worden door een willekeurig proces of dat bacteriën geavanceerde mechanismes bezitten om mutaties met opzet in bepaalde locaties in hun genoom aan te brengen. 

Wij verwachten dat de resultaten van dit onderzoek ons een beter begrip van antibiotica resistentie oplevert en helpt om een nieuwe strategie te bedenken om deze mondiale dreiging te stoppen.

Kenmerken

Projectnummer:
04510012010031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. WA Velema
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universiteit Nijmegen