Mobiele menu

Training en begeleiding van vrijwilligers en professionals om verward gedrag te signaleren en mee om te gaan

Projectomschrijving

Resultaten

Sinds januari 2019 volgden 90 deelnemers in de gemeente Voorst de cursus Mental Health First Aid (MHFA). Dankzij deze cursus is er nu een lokaal netwerk van inwoners in de verschillende dorpskernen, leden van (sport)verenigingen en ook mensen die werkzaam zijn in de gemeente Voorst, die weten hoe om te gaan met een persoon die in psychische nood verkeert.

De cursus MHFA draagt, in deze inclusieve samenleving, bij aan het verkleinen van de afstand van mensen met en mensen zonder psychische kwetsbaarheid. De cursisten hebben na afloop van de cursus aangegeven dat zij goede informatie en praktische handvatten hebben gekregen om iemand met psychische problemen te helpen. Dat de gemeente de cursus op meerdere locaties in de gemeente organiseerde zodat deze goed bereikbaar was voor de inwoners werd zeer gewaardeerd.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Sinds januari 2019 volgden 90 deelnemers in de gemeente Voorst de cursus Mental Health First Aid (MHFA). Dankzij deze cursus is er nu een lokaal netwerk van inwoners in de verschillende dorpskernen, leden van (sport)verenigingen en ook mensen die werkzaam zijn in de gemeente Voorst, die weten hoe om te gaan met een persoon die in psychische nood verkeert.
De cursus MHFA draagt, in deze inclusieve samenleving, bij aan het verkleinen van de afstand van mensen met en mensen zonder psychische kwetsbaarheid. De cursisten hebben na afloop van de cursus aangegeven dat zij goede informatie en praktische handvatten hebben gekregen om iemand met psychische problemen te helpen. Dat de gemeente de cursus op meerdere locaties in de gemeente organiseerde zodat deze goed bereikbaar was voor de inwoners werd zeer gewaardeerd.

Samenvatting van de aanvraag

We willen in de gemeente Voorst organisaties ondersteunen in het herkennen, vroeg signaleren en omgaan van mensen met verward gedrag. De mensen die getraind worden werken bij de woningcoöperatie, gemeente (baliemedewerkers en front-office) en vrijwilligersorganisaties zoals Mens en Welzijn of het verenigingsleven. Maar ook de geïnteresseerde inwoner die niet binnen deze groep valt kan voorgelicht worden. De gemeente Voorst bestaat uit meerdere kleine dorpen en kernen. Het is belangrijk dat er een breed netwerk ontstaat van mensen die weten om te gaan met mensen met verward gedrag. De gemeente Voorst wil de bewoners de training Mental Health First Aid (MHFA) en een aangepaste training van Impulz (Dimence groep) aanbieden. MHFA is een training waarbij de herkennen en vroeg signaleren van de problematiek centraal staat. Impulz (Dimence groep) heeft een aangepaste training ontwikkeld.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638014028
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Krük
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Voorst