Mobiele menu

Training school on systematic reviews and meta-analyses to reduce animal numbers and improve reproducibility in pre-clinical research

Projectomschrijving

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (in huis workshop 'Synthesis of Evidence'): Doelstelling was om een workshop te organiseren met betrekking tot systematisch reviews, waarbij dekennis van deelnemers is vergroot op het gebied van beperking van dierenaantallen en verbeteringvan het herproduceren van resultaten. Deze doelstelling is behaald met de workshop zoals deze isvormgegeven door SYRCLE. Vooral de onvolkomenheden van een systematic review die actief deaandacht van de reviewer behoeven zijn goed naar voren gebracht.Door de feedback van studenten achteraf kan geconcludeerd worden dat deze workshop heeftbijgedragen aan de kennis van deelnemers op een interactieve wijze.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In clinical research, a systematic review is already common practice. In the field of animal experimentation, however, systematic reviews are still rather uncommon, even though recent publications have shown that they have several important advantages. For example, systematic reviews may help improve the scientific quality of animal experiments, they may prevent unnecessary (duplication of) experiments and they may improve the translation of animal data to the clinic, thereby increasing patient safety. In addition, meta-analyses provide quantitative summaries of the results of the animal studies on a certain topic and may result in new insights without having to use new animals. In this workshop, researchers from all four research schools at UM will be introduced to the concept of systematic reviews of animal studies. Both the advantages and the limitations of systematic reviews will be discussed. Moreover, they will get the opportunity to actually practice the steps of which systematic reviews typically consist. Through this practical experience they will get a good idea about the added value of systematic reviews and about the possibilities and efforts needed for conducting such a review in your own field of research.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114024208
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H.H.H.W. Schmidt MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Maastricht