Mobiele menu

Tranexamic acid to prevent OpeRation in Chronic subdural Hematoma (TORCH)

Het chronisch subduraal hematoom is een bloeduitstorting tussen het harde hersenvlies en de hersenen, dat vooral bij ouderen optreedt. Door druk op het hersenweefsel ontstaan hoofdpijn en neurologische uitvalsverschijnselen. Door de vergrijzing komt dit ziektebeeld steeds vaker voor, met in 2030 in Nederland 3600 nieuwe patiënten per jaar.

Bij de helft van de patiënten kan vanwege milde symptomen spontaan herstel worden afgewacht. Driekwart moet echter alsnog worden geopereerd omdat de klachten verergeren. Hoewel deze neurochirurgische behandeling effectief is, leiden ziekenhuisopname, narcose en operatie bij deze oudere patiënten vaak tot slechter lichamelijk en geestelijk functioneren, waardoor verlies van zelfstandigheid ontstaat. Het voorkomen van een operatie is daarom gewenst.
Enkele kleine studies beschreven het effect van tranexaminezuur: bij alle 39 behandelde patiënten werd een operatie voorkomen. Deze studie onderzoekt het effect van deze behandeling vergeleken met placebo.

Producten

Titel: Voorkomt tranexaminezuur een operatie bij chronisch subduraal hematoom?
Auteur: S. Immenga, W.P. Vandertop, D. Verbaan
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Begin- en eindpagina:
Titel: Tranexamic Acid to Prevent OpeRation in Chronic Subdural Hematoma (TORCH)
Auteur: R. Lodewijkx
Titel: Tranexamic acid to prevent Operation and Recurrence in Chronic subdural Hematoma (TORCH)
Auteur: S. Immenga, W.P. Vandertop, D. Verbaan

Kenmerken

Projectnummer:
848081003
Looptijd: 94%
Looptijd: 94 %
2018
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. D. Verbaan PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc