Mobiele menu

Transitie Doelgroep Expertisenetwerk Huntington

De langdurige zorg kent een aantal specifieke doelgroepen waarbij het aantal cliënten relatief laag is, en de zorgbehoefte hoog complex. Eén zo’n groep zijn de mensen met de ziekte van Huntington. Er is een behoefte om de kennis(infrastructuur) rondom deze doelgroepen te versterken, omdat dit bijdraagt aan betere zorg voor de cliënt. De vereniging Huntington KennisNet Nederland heeft het plan geformuleerd om te komen tot een landelijk dekkend doelgroep expertisenetwerk met een kenniscentrum en een expertisenetwerk van erkende Regionale Expertise Centra (REC) en Doelgroep Expertise Centra (DEC). Het doel is om met een transitiefase van 22 maanden (start maart 2021- einde december 2022) toetsbaar aan alle criteria van het doelgroep expertisenetwerk te voldoen zoals omschreven in het adviesrapport van de werkgroep Huntington aangevuld met de vereisten door CELZ. Daarmee wordt een stevige kennisinfrastructuur voor mensen met de ziekte van Huntington gerealiseerd.

Kenmerken

Projectnummer:
10370032120001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. J.A. Braakman
Verantwoordelijke organisatie:
Huntington KennisNet Nederland