Mobiele menu

Transitie Doelgroep Expertisenetwerk Korsakov

In de langdurige zorg is een aantal specifieke doelgroepen waarbij het aantal cliënten relatief laag is, terwijl de zorgbehoefte hoog complex is. Dit geldt ook zeker voor mensen met Korsakov. Er is een behoefte om de kennis(infrastructuur) rondom deze laagvolume, hoog complexe doelgroep te versterken, omdat dit bijdraagt aan betere zorg voor de cliënt. Het Korsakov Kenniscentrum, het kennisnetwerk voor Korsakov, heeft gezamenlijk het plan geformuleerd om te komen tot een landelijk dekkend doelgroep expertisenetwerk met een kenniscentrum en een expertisenetwerk van erkende Regionale Expertise Centra Korsakov (REC) en Doelgroep Expertise Centra Korsakov (DEC). Het doel is om met een transitiefase van 1 jaar toetsbaar aan alle criteria van het doelgroep expertisenetwerk te voldoen zoals die zijn omschreven in het Adviesrapport werkgroep Korsakov aangevuld met de vereisten zoals geformuleerd door CELZ. Daarmee wordt een stevige kennisinfrastructuur voor mensen met Korsakov gerealiseerd

Kenmerken

Projectnummer:
10370012120002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. C.M. Vogeler
Verantwoordelijke organisatie:
Korsakov Kenniscentrum