Mobiele menu

Transitie van reguliere dagbehandeling in het verpleeghuis naar Laagdrempelige Psychogeriatrische Dagbehandeling-plus mantelzorgondersteuning in de wijk

Behandeling dichtbij in de wijk

Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben veel aan ontmoetingscentra in de wijk. Deze zijn laagdrempelig en er wordt samengewerkt met zorg- en welzijnsorganisaties. Tot nu toe bieden slechts enkele verpleeghuizen dit soort psychogeriatrische dagbehandeling aan in de wijk.

Doel
Het doel van het project is een verandering van dagbehandeling in het verpleeghuis naar behandeling in de wijk. Met als dat nodig is ondersteuning voor mantelzorgers. Het project onderzoekt het effect van deze andere aanpak.

Werkwijze
De onderzoekers veranderen vier psychogeriatrische dagbehandelingen in verpleeghuizen naar laagdrempelige dagbehandeling in de wijk. Deze bieden ook mantelzorgondersteuning. Zij onderzoeken vervolgens of mensen met dementie minder problemen hebben en of hun mantelzorgers zich minder belast voelen. Ook wordt onderzocht of de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk verandert en wat voor effect de verandering heeft op de kosten.

Doelgroep
Mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Producten

Titel: Effectieve zorg en behandeling bij dementie
Titel: Van pg-dagbehandeling in het verpleeghuis naar laagdrempelige sociaal geintegreerde pg-dagbehandeling in de wijk: een implementatiestudie
Titel: Transforming institutional psychogeriatric day care into low-threshold community-based support centres for people with dementia and carers: an implementation study.
Titel: Terapie non farmacologiche nelle demenze: il coinvolgimento del caregiver. Sinergie con le terapie farmacologiche
Titel: Dagopvang nieuwe stijl.
Titel: Transitie van reguliere psychogeriatrische dagbehandeling in het verpleeghuis naar laagdrempelige dagbehandeling plus mantelzorgondersteuning in de wijk: een implementatiestudie
Titel: Van psychogeriatrische dagbehandeling naar activiteiten in de wijk.
Titel: Van reguliere dagbehandeling naar dagbehandeling plus mantelzorgondersteuning in de wijk: een implementatiestudie
Titel: Transforming institutional psychogeriatric day cares into Easy access Psychogeriatric Day centers for people with dementia and their carers (EPD-plus CS).
Titel: Nieuwe benaderingen in de dementiezorg thuis.
Titel: OC en LPD-plus MO: ontwikkeling en evaluatie
Titel: Effectieve Psychosociale interventies
Titel: Onderzoek naar nieuwe Laagdrempelige dagbehandelingen in de wijk
Titel: Dagbehandeling nieuwe stijl voor mensen met dementie en hun naasten.
Titel: Transforming institutional psychogeriatric day care into easy-access community-based support centres for people with dementia and carers.
Titel: Samen Sterk! Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
Titel: Vernieuwde dagbehandelingen.
Titel: Ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie
Titel: Transforming institutional psychogeriatric day cares into Easy access Psychogeriatric Day centers for people with dementia and their carers (EPD-plus CS)
Link: http://www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-conferences/
Titel: Laagdrempelige psychogeriatrische dagbehandeling in de wijk met mantelzorg-ondersteuning
Titel: Vernieuwde dagbehandelingen
Titel: Werken met het adaptatie coping model
Titel: Folder LPD-plus MO
Titel: Erkenning Ontmoetingscentra als effectieve interventie in de langdurige zorg
Link: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/
Titel: Nieuwsbrief LPD-plus MO
Titel: Website Ontmoetingscentra en LPD-plus MO
Link: http://www.ontmoetingscentradementie.nl
Titel: Projectinformatie LPD-plus MO
Link: http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/
Titel: Cursus personeel Laagdrempelige Psychogeriatrische Dagbehandeling met mantelzorgondersteuning
Titel: Van reguliere dagbehandeling naar dagbehandeling plus mantelzorgondersteuning in de wijk: een implementatiestudie
Auteur: Van Dijk, A.M., Meiland, F.J.M., Dröes, R.M.
Magazine: Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO)
Titel: Transition of regular psychogeriatric day treatment in nursing homes to low-threshold day treatment plus carer support in the community
Auteur: Van Dijk, AM, Meiland FJM, Dröes RM.
Magazine: International Psychogeriatrics
Titel: Transitie van een psychogeriatrische dagbehandeling in het verpleeghuis naar een laagdrempelige dagbehandeling in de wijk: een pilotonderzoek.
Auteur: van Haeften-van Dijk, A.M., Meiland, F.J.M., Hattink, B.J., Dröes, R.M.
Magazine: Gerontologie en Geriatrie
Titel: Draaiboek laagdrempelige psychogeriatrische dagbehandeling met mantelzorgondersteuning
Auteur: Marijke van Haeften- van Dijk, Rose-Marie Dröes, Linda van Hoek, Franka Meiland
Link: http://ww.ontmoetingscentradementie.nl

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
314080401
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.M. Dröes
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc