Mobiele menu

Transitieroutes van opleiding naar werk in het hoger onderwijs

Projectomschrijving

Hbo-studenten ervaren door hun functiebeperking of ondersteuningsvraag vaak belemmeringen bij het doorstromen naar de arbeidsmarkt. Een integrale aanpak van hbo-instellingen, regionale partners zoals gemeenten en bedrijven moet zorgen voor een succesvolle begeleiding van opleiding naar werk. Speerpunten daarbij zijn coaching en empowerment van studenten. Met themasessies wordt, met de geïnventariseerde good practices en ervaringen van studenten en alumni, toegewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor het gehele hoger onderwijsveld. In drie regio’s worden, samen met gemeenten en bedrijven, regionale proeftuinen opgestart met toepassing van de ontwikkelde aanpak. Vervolgens wordt een Manifest opgesteld voor landelijke beleidsmakers; een handreiking om het landelijke en regionale beleid rondom de overgang van opleiding naar werk verder aan te scherpen.
Meer informatie: Jan Raaijman, projectleider (j.raaijman@kbanijmegen.nl), Marjolein Büscher-Touwen, adviseur (Marjolein.Buscher@ecio.nl).

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Hbo-studenten ervaren door hun functiebeperking of ondersteuningsvraag vaak belemmeringen bij het doorstromen naar de arbeidsmarkt. Een integrale aanpak van hbo-instellingen, regionale partners zoals gemeenten en bedrijven moet zorgen voor een succesvolle begeleiding van opleiding naar werk. Speerpunten daarbij zijn coaching en empowerment van studenten. Met themasessies wordt, met de geïnventariseerde good practices en ervaringen van studenten en alumni, toegewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor het gehele hoger onderwijsveld. In drie regio’s worden, samen met gemeenten en bedrijven, regionale proeftuinen opgestart met toepassing van de ontwikkelde aanpak. Vervolgens wordt een Manifest opgesteld voor landelijke beleidsmakers; een handreiking om het landelijke en regionale beleid rondom de overgang van opleiding naar werk verder aan te scherpen.
Meer informatie: Jan Raaijman, projectleider (j.raaijman@kbanijmegen.nl), Marjolein Büscher-Touwen, adviseur (Marjolein.Buscher@ecio.nl).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10280012010003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.A. Raaijman
Verantwoordelijke organisatie:
KBA Nijmegen