Mobiele menu

Transmural nutritional support

Ondervoeding als gevolg van ziekte is een veelvoorkomend probleem bij Nederlandse ouderen. In deze studie is onderzocht of voedingsinterventie gedurende drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis bijdraagt aan het herstel van ondervoede ouderen.

Producten

Titel: Study protocol: cost-effectiveness of transmural nutritional support in malnourished elderly patients in comparison with usual care
Auteur: Neelemaat F, Thijs A, Seidell JC, Bosmans JE, van Bokhorst-de van der Schueren MA.
Magazine: Nutrition Journal
Titel: Post-discharge nutritional support in malnourished ill elderly patients
Auteur: F. Neelemaat
Titel: Body weight increases after transmural nutritional support in malnourished elderly

Verslagen


Eindverslag

Doel / vraagstelling: het onderzoeken van de kosteneffectiviteit van transmurale voedingszorg, van opname in het ziekenhuis tot 3 maanden na ontslag. Studie-opzet: gerandomiseerd klinisch onderzoek . Studiepopulatie: ondervoede ouderen (>60j; BMI <18,5 en/of recent ongewenst gewichtsverlies >10%)die zijn opgenomen op de afdeling algemene inwendige geneeskunde van het VUmc, met ondervoeding. Interventie: gestandaardiseerde voedingssuppletie (600 kcal/dag), te starten op de dag van opname en te continueren tot 3 maanden na ontslag uit het ziekenhuis. Uitkomstmaten: Primair: - veranderingen in ADL, functionele beperkingen, spierkracht en kwaliteit van leven (bij opname en 3 maanden na ontslag) - lengte van ziekenhuisopname, complicaties, aantal heropnames in het ziekenhuis, medicijngebruik, huisartsbezoek. Secundair: - veranderingen in lichaamssamenstelling (bij opname en 3 maanden na ontslag. Power-/data-analyse: om een klinisch relevant verschil van 20% in functionele en voedingsstatus aan te tonen en een afname complicaties van 40% (controle) naar 20% (interventie) zijn 100 patiƫnten per arm nodig. Intention-to-treat analyses, multivariaat analyses om verschillen tussen controle en interventiegroep te toetsen, regressie-analyse om de relatieve bijdrage van de interventie op uitkomstmaten te toetsen. Economische evaluatie: kosteneffectiviteitsratios en kostengebruik ratio's d.m.v. bootstrapping. Tijdplanning: maand 1-3 studie voorbereiding, maand 4-29 inclusie en follow-up, maand 30-36 analyse en rapportage

Kenmerken

Projectnummer:
94506203
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2010
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.A.E. de van der Schueren
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc