Mobiele menu

Transmural Trauma Care Model

Patiënten die een ongeval doormaken noemen we ook wel ‘traumapatiënten’. De zorg voor traumapatiënten is bij uitstek ketenzorg. Dat betekent dat alle schakels in de keten, vanaf het moment dat de ambulance bij de patiënt arriveert, tot de behandeling op de spoedeisende hulp, de operatie, de ziekenhuisopname en de revalidatie goed op elkaar moeten aansluiten voor een optimaal resultaat. Traumarevalidatie vindt voor een belangrijk deel buiten het ziekenhuis plaats en tijdens deze fase is er momenteel weinig contact met het ziekenhuis. Uit een eerdere pilotstudie in VUmc Amsterdam bleek dat zorguitkomsten verbeterden na de invoering van het Transmurale Trauma Zorg Model (TTZM), een nieuwe manier van traumarevalidatie waarbij er geregeld contact is tussen de behandelaars binnen en buiten het ziekenhuis. Met behulp van deze ZonMw subsidie zullen in 9 Nederlandse ziekenhuizen de kosten en zorguitkomsten van het TTZM vergeleken worden met die van de gebruikelijke traumarevalidatie.

Kenmerken

Projectnummer:
852001901
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. RWJG Ostelo PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc