Mobiele menu

Transmural Trauma Care Model

Patiënten die een ongeval doormaken noemen we ook wel ‘traumapatiënten’. De zorg voor traumapatiënten is bij uitstek ketenzorg. Dat betekent dat alle schakels in de keten, vanaf het moment dat de ambulance bij de patiënt arriveert, tot de behandeling op de spoedeisende hulp, de operatie, de ziekenhuisopname en de revalidatie goed op elkaar moeten aansluiten voor een optimaal resultaat. Traumarevalidatie vindt voor een belangrijk deel buiten het ziekenhuis plaats en tijdens deze fase is er momenteel weinig contact met het ziekenhuis. Uit een eerdere pilotstudie in VUmc Amsterdam bleek dat zorguitkomsten verbeterden na de invoering van het Transmurale Trauma Zorg Model (TTZM), een nieuwe manier van traumarevalidatie waarbij er geregeld contact is tussen de behandelaars binnen en buiten het ziekenhuis. Met behulp van deze ZonMw subsidie zullen in 9 Nederlandse ziekenhuizen de kosten en zorguitkomsten van het TTZM vergeleken worden met die van de gebruikelijke traumarevalidatie.

Producten

Titel: Improving Trauma Rehabilitation and Upscaling the Transmural Trauma Care Model
Auteur: Ratter, Julia
Link: https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/315509261/digital+version+phd+thesis+julia+ratter+definitief+-+6620c5732bf4e.pdf
Titel: Barriers and facilitators associated with the upscaling of the Transmural Trauma Care Model: a qualitative study
Auteur: Julia Ratter , Suzanne Wiertsema, Ilham Ettahiri, Robin Mulder, Anne Grootjes, Julia Kee, Marianne Donker, Edwin Geleijn, Vincent de Groot, Raymond W. J. G. Ostelo, Frank W. Bloemers & Johanna M. van Dongen
Magazine: BMC Health Services Research
Begin- en eindpagina:
Link: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-024-10643-7
Titel: Effectiveness and cost-effectiveness of the Transmural Trauma Care Model investigated in a multicenter trial with a controlled before-and-after design: A study protocol
Auteur: Julia Ratter, Suzanne Wiertsema, Johanna M. van Dongen, Edwin Geleijn, Raymond W. J. G. Ostelo, Vincent de Groot, Frank W. Bloemers
Magazine: Physiother Res Int
Begin- en eindpagina:
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33480123/
Titel: Content validity and measurement properties of the Lower Extremity Functional Scale in patients with fractures of the lower extremities: a systematic review
Auteur: Julia Ratter, Sylvia Pellekooren, Suzanne Wiertsema, Johanna M. van Dongen, Edwin Geleijn, Vincent de Groot, Frank W. Bloemers, Elise Jansma and Raymond W. J. G. Ostelo
Magazine: Journal of Patient-Reported Outcomes
Begin- en eindpagina:
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35092528/
Titel: FYSIOTHERAPIE, NETWERK TRAUMAREVALIDATIE
Auteur: Presentatie 1: Bloemer, Wiertsema Presentatie 2: Ratter
Link: https://www.trauma.nl/evenement/traumadagen-2023/

Kenmerken

Projectnummer:
852001901
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. RWJG Ostelo PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc