Mobiele menu

Transmurale Hartzorg Maastricht

In het kader van de transmurale hartzorg in Maastricht worden atriumfibrilleren en hartfalen veelal onder dezelfde noemer geschaard. Daarnaast blijkt uit een survey onder huisartsenpraktijken dat de in de Regionale Transmurale Afspraken (RTA) beschreven ketenzorg momenteel suboptimaal functioneert. Het doel van dit project is het opstellen van een vernieuwde transmurale ketenzorg, deze actualiseren en verder ontwikkelen in lijn met aanbevelingen uit (inter)nationale richtlijnen. Het huidige project bestaat uit een tweetal onderdelen. Aan de basis van een goede ketenzorg, staat goede registratie van AF patiënten, waar deel één van het project zich op zal richten. In fase twee van het project zal vervolgens een plan voor AF specifieke transmurale ketenzorg opgesteld en uitgewerkt worden, waarbij de nadruk komt te liggen op vroege initiatie en optimalisatie van AF management, met aandacht voor comorbiditeiten en de inzet van digitale zorg op afstand.

Kenmerken

Projectnummer:
10100072210009
Looptijd: 86%
Looptijd: 86 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. D.K. Linz MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University