Mobiele menu

Transmurale keten Cardiovasculair Risicomanagement (praktijkproject Vitale Vaten)

ICT tegen hart- en vaatziekten in krachtwijk

In krachtwijken, zoals Amsterdam-Noord, komen chronische ziekten relatief veel voor. De eerste lijn in is onvoldoende toegerust op vroegsignalering en behandeling van hart- en vaatziekten. De tweede lijn krijgt daardoor onnodig veel patiënten. Versterking van de eerste lijn en goede samenwerkingsafspraken met de tweede lijn zijn nodig. Huisartsen (ROHA) en het BovenIJ ziekenhuis willen de cardiovasculaire zorgketen in de regio gezamenlijk vormgeven. Veel aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van een keteninformatiesysteem en inbedding van zelfmanagement in een digitale omgeving.

Doelstelling
De implementatie van een transmurale keten voor cardiovasculair risicomanagement in Amsterdam-Noord leidt tot betere zorg op de juiste plek: een verschuiving uit de tweede lijn naar de eerste lijn en een in de wijk ingebed zorgaanbod van leefstijlinterventies. Duidelijk moet worden welke interventies voor leefstijlverandering en gezond gedrag succesvol zijn. Lange termijn:  afname van het aantal cardiovasculaire ziekten in de wijk.

Producten

Verslagen


Eindverslag

Met het ZonMW project 'HartjeNoord' werkten het BovenIJ Ziekenhuis en 12 huisartsen in Amsterdam Noord samen om de zorg voor patiënten met een hart- en vaatziekte (HVZ) te verbeteren.
Er werd een scholingsprogramma opgezet, praktijktools ontwikkeld, er was veel overleg met
eerstelijns zorgverleners, het stadsdeel en de stedelijke werkgroep CVRM. Daarnaast werd een patientenwebsite ontwikkeld.

Er is met veel energie gewerkt aan het opzetten van een
spreekuur in deelnemende huisartsenpraktijken, zoals:
• Ondersteuning van huisartspraktijken bij zelfmanagement
• Betrekken van patiëntenervaringen in voorlichting en ondersteuning (videoreportages
en het oprichten van een patiëntenpanel)
• Bekostiging in overleg met de zorgverzekeraar, de ROS en de ICT leveranciers
• Implementatie van stedelijke transmurale afspraken tussen 1e en 2e lijn

Hartjenoord was als project ook een proeftuin en voortrekker voor stedelijke initiatieven op het
gebied van cardiovasculaire zorg in de regio Amsterdam (ACT).

In Amsterdam Noord werken 12 huisartsen en het BovenIJ ziekenhuis samen voor betere cardiovasculaire zorg bij patiënten met een hart- en/of vaatziekte.
Patiënten worden systematisch door de huisarts opgeroepen, uitgebreid onderzocht en krijgen persoonlijk leefstijladvies en zorgplan.

Met de verschillende specialisten van het BovenIJ ziekenhuis en andere zorgverleners is er afstemming over wie wat doet, wie de zorg coördineert en waar de patiënt terecht kan.

De website 'HartjeNoord' geeft de patiënt dè ondersteuning bij het werken aan zijn/haar eigen zorgplan. Daarnaast bundelt het de voorlichting op leefstijlgebied en toont het alle partners met leefstijl- en preventieprogramma's in de wijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
300030004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.L.M. Bakx
Verantwoordelijke organisatie:
Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam