Trastuzumab en taxanen in de behandeling van gemetastaseerd borstkanker

Projectomschrijving

De geneesmiddelen trastuzumab (Herceptin®), paclitaxel en docetaxel (taxanen) worden gebruikt in de behandeling borstkanker en zijn opgenomen in de beleidsregel Dure Geneesmiddelen. Dit review beoordeelt de kosten versus effecten en dagelijkse toepassing van deze middelen.
Trastuzumab heeft een toegevoegde waarde in de behandeling van HER2-positieve uitgezaaide borstkanker met een verbeterde overleving van 5 tot 8 maanden. Daarnaast kent trastuzumab weinig bijwerkingen, behoudens het risico op hartschade. Hoewel het middel duur is kan het wel als kosteneffectief worden beschouwd.
De taxanen zijn effectief in de behandeling van het vroege stadium borstkanker en uitgezaaide borstkanker mits het meest optimale schema en dosering is toegepast. Bijwerkingen zijn meestal omkeerbaar en behandelbaar. Taxanen zijn eveneens kosteneffectief. Zowel trastuzumab als de taxanen worden toegepast volgens de Nederlandse richtlijnen. De volgende stap is het onderscheiden van patiëntengroepen met specifieke tumorkenmerken die het meeste baat hebben bij behandeling met deze geneesmiddelen.

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS richtlijnendatabase

Producten
Titel: Elsevier
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

De review zal op indicatieniveau worden uitgevoerd, waarbij de middelen samen worden geïnventariseerd. Maar, omdat het wel separate indicaties binnen het terrein van op afstand gemetastaseerd borstkanker betreft, zullen de volgende items apart aan de orde komen: - Trastuzumab monotherapie - Trastuzumab in combinatie met paclitaxel - Trastuzumab in combinatie met docetaxel - Docetaxel monotherapie - Docetaxel in combinatie met doxorubicine - Docetaxel in combinatie met capecitabine - Paclitaxel monotherapie

Kenmerken
Projectnummer:
152031002
Looptijd:
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. V.C.G. Tjan-Heijnen
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University Medical Centre+