Mobiele menu

Trauma triage revisited: a prospective mixed method design study to evaluate a new prediction model with weighted criteria in prehospital trauma triage

Een trauma is een maatschappelijk gezondheidsprobleem met grote impact. Per jaar worden 35.000 patiënten na een ongeval door de medische hulpdiensten naar het ziekenhuis vervoerd, waarvan bijna 6.000 multitrauma patiënten (Injury Severity Score > 15). Door patiënten met een multitrauma in één ziekenhuis te behandelen (het level 1 traumacentrum) zou de uitkomst en kwaliteit van zorg voor deze patiënten kunnen verbeteren. Omdat triage wordt uitgevoerd aan het begin van de zorgketen, is deze fase van essentieel belang om te bepalen welke klinische weg elke patiënt zal volgen. Het primaire doel van deze studie was om de prehospitale triage m.b.v. een predictiemodel met gewogen criteria te vergelijken met de huidige, standaard triage methode volgens de LPA 8 criteria. 

Een mobiele applicatie (Trauma Triage App) met een predictiemodel met gewogen criteria werd vergeleken met de huidige zorg. De onderzoekspopulatie bestond uit traumapatiënten waarbij er enige verdenking op ernstig letsel was. Er werd geen verbetering van de pre-hospitale triage in de gehele populatie gezien. Er werd wel een verbetering gezien in de patiënten waarbij de applicatie is gebruikt. Verdere implementatie met gebruik van de Trauma Triage App zou mogelijk een effect in de gehele populatie kunnen bewerkstelligen.

Producten

Titel: Priority accuracy by dispatch centers and Emergency Medical Services professionals in trauma patients: a cohort study
Auteur: Waalwijk JF, Lokerman RD, van der Sluijs R, Fiddelers AAA, Leenen LPH, van Heijl M, Poeze M; Pre-hospital Trauma Triage Research Collaborative (PTTRC).
Magazine: European Journal of Trauma and Emergency Surgery 2022 Apr;48(2)
Link: https://doi.org/10.1007/s00068-021-01685-1
Titel: The impact of the Trauma Triage App on pre-hospital trauma triage: design and protocol of the stepped-wedge, cluster-randomized TESLA trial
Auteur: van der Sluijs R, Fiddelers AAA, Waalwijk JF, Reitsma JB, Dirx MJ, den Hartog D, Evers SMAA, Goslings JC, Hoogeveen WM, Lansink KW, Leenen LPH, van Heijl M, Poeze M.
Magazine: Diagnostic and Prognostic Research 2020 Jun 18:4:10
Link: https://doi.org/10.1186/s41512-020-00076-1
Titel: E-learning over gebruik van Trauma Triage App
Auteur: Waalwijk JF
Link: https://traumatriageapp.com/elearning/story_html5.html
Titel: Terugkoppeling naar de regio Nieuwe perspectieven in de traumazorg. Concentratie van de multitraumaopvang; gevolgen en kansen voor onze traumaregio
Auteur: A. Fiddelers
Link: https://www.nazl.nl/sites/nazl/files/terugkoppeling_thema_avond.pdf
Titel: Trauma Triage App Website
Auteur: Waalwijk JF, van der Sluijs R
Link: https://traumatriageapp.com/
Titel: Pre-hospital Trauma Systems Pushing the Boundaries of Precision Medicine
Auteur: Rogier van der Sluijs
Link: https://ap.lc/iPTjQ
Titel: Het Zuiden - Multitraumazorg onder de loep
Auteur: A. Fiddelers
Titel: New perspectives in trauma care: effect of centralization on quality of care
Auteur: J. Naaijen, A. Fiddelers, A. Moser, M. Dirx, M. Poeze

Verslagen


Eindverslag

Een trauma is een maatschappelijk gezondheidsprobleem met grote impact; per jaar worden bijna 5.000 multitraumapatiënten (Injury Severity Score ≥ 16) in een ziekenhuis opgenomen. Door patiënten met een multitrauma in één ziekenhuis te behandelen (een level-1 traumacentrum) zou de uitkomst en kwaliteit van zorg voor deze patiënten kunnen verbeteren. Accurate pre-hospitale triage door ambulanceprofessionals is van essentieel belang om de juiste patiënt naar het juiste ziekenhuis te vervoeren. Het huidige protocol (LPA 8.1) ondersteunt de ambulanceprofessional momenteel onvoldoende bij deze beslissing. Een mobiele applicatie (Trauma Triage App) met een predictiemodel met gewogen criteria werd vergeleken met de huidige zorg. De onderzoekspopulatie bestond uit traumapatiënten waarbij er enige verdenking op ernstig letsel was. Er werd geen verbetering van de pre-hospitale triage in de gehele populatie gezien. Er werd wel een verbetering gezien in de patiënten waarbij de applicatie is gebruikt. Een verdere implementatie met gebruik van de Trauma Triage App zou mogelijk een effect in de gehele populatie kunnen bewerkstelligen.
Een trauma is een maatschappelijk gezondheidsprobleem met grote impact; per jaar worden 35.000 patiënten na een ongeval door de medische hulpdiensten naar het ziekenhuis vervoerd, waarvan bijna 6.000 multitrauma patiënten (Injury Severity Score > 15). Door patiënten met een multitrauma in één ziekenhuis te behandelen (het level 1 traumacentrum) zou de uitkomst en kwaliteit van zorg voor deze patiënten kunnen verbeteren. Omdat triage wordt uitgevoerd aan het begin van de zorgketen, is deze fase van essentieel belang om te bepalen welke klinische weg elke patiënt zal volgen. Het primaire doel van deze studie is om de prehospitale triage m.b.v. een predictiemodel met gewogen criteria, vertaald in de Trauma Triage APP (TTAPP), te vergelijken met de huidige, standaard triagemethode volgens de LPA 8 criteria. In deze cluster-randomisatie studie wordt de TTAPP stapsgewijs geïmplementeerd in vier ambulance regio’s, waarbij de uitkomsten van beide triagemethoden vergeleken worden. Dit wordt aangevuld met kwantitatieve vragenlijsten, kwalitatieve interviews, focusgroep discussies en ‘patient journeys’.

Kenmerken

Projectnummer:
843004114
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.A.A. Fiddelers
Verantwoordelijke organisatie:
Netwerk Acute Zorg Limburg