Mobiele menu

Travel-Imported Arbovirus infections; measuring silent introductions (TIARA-silent)

TIARA-silent is een aanvulling op het nog lopende, door ZonMW gefinancierde project TIARA naar muggenoverdraagbare virusinfecties (arbovirussen) onder reizigers naar exotische bestemmingen.

In TIARA-silent gaan we aanvullend bloed onderzoeken van reizigers zonder gezondheidsklachten die wijzen op een arbovirus infectie. Reden hiervoor is dat een groot deel van de arbovirusinfecties verloopt zonder typische gezondheidsklachten. Deze infecties zonder symptomen kunnen evenwel bijdragen aan verspreiding en zijn daarom van belang om de risico’s van muggenoverdraagbare infecties in Nederland in kaart te brengen.

Reizigers naar landen waar deze arbovirussen veel voorkomen zullen voor deelname benaderd worden via reisburo’s, reizigersklinieken, en social media. Informatie over het onderzoek is ook te vinden op diverse reiswebsites.

Verslagen


Eindverslag

TIARAsilent is een aanvulling op het door ZonMW gefinancierde project TIARA (projectnummer: 522003009)

In TIARAsilent hebben we aanvullend bloed onderzocht het voorkomen muggen overdraagbare (arbovirus) infecties (Zika, Dengue, Chikungunya en Gele Koorts) van reizigers zonder gezondheidsklachten. Een groot deel van deze infecties verloopt zonder typische gezondheidsklachten, maar kunnen wel bijdragen aan verspreiding. Daarom is het van belang om de risico’s van arbovirus infecties in Nederland in kaart te brengen.

Van de 746 deelnemende reizigers is bloed van 73 reizigers met gezondheidsklachten en 187 reizigers zonder gezondheidsklachten onderzocht. Niemand bleek infectieus bij thuiskomst. Drie reizigers zijn besmet tijdens de reis en negen reizigers zijn mogelijk besmet tijdens de reis.

Op basis van resultaten kan worden geconcludeerd dat de kans op het introduceren in Nederland van arbovirus infecties door reizigers naar endemische gebieden thans verwaarloosbaar is. Dit kan in de toekomst mogelijk veranderen als arbovirus infecties zich wereldwijd verder gaan verspreiden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522008012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.C.J.L. Bruijning-Verhagen
Verantwoordelijke organisatie:
RIVM