Mobiele menu

TREatment of ATopic eczema (TREAT) Registry Taskforce

Samenvatting na afronding

In het TREAT NL register worden gegevens verzameld van patiënten met matig-tot-ernstig atopisch eczeem, die behandeld zijn met een systemische behandeling of lichttherapie, met als doel de inhoud, kwaliteit en doelmatigheid van deze zorg te verbeteren. Inmiddels maakt het TREAT NL register deel van de internationale TREAT Registry en is het geïmplementeerd in verschillende centra, waaronder het LUMC, Erasmus MC en Universitair Ziekenhuis Gent.

Resultaten

Op deze data zijn analyses uitgevoerd om de beschikbare behandelingen te vergelijken ten aanzien van effectiviteit, veiligheid en kosteneffectiviteit. De resultaten van deze analyses zijn gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke artikelen en worden inmiddels toegepast in de praktijk. De data in het register zullen ook worden gebruikt om in de toekomst analyses uit te voeren om zo de langetermijneffecten en veiligheid van de behandelingen te monitoren.
 

Samenvatting bij start

Het TREAT register is een (inter)nationaal register voor het verzamelen van gegevens van patiënten met atopisch eczeem, zowel volwassenen als kinderen, die behandeld worden met systemische immunomodulerende of lichttherapie.
Atopisch eczeem is een veelvoorkomende chronische en jeukende huidaandoening. De meeste patiënten worden succesvol behandeld met lokale therapie. Een minderheid komt vanwege de ernst en onvoldoende ziektecontrole in aanmerking voor een vorm van lichttherapie of systemische therapie, die veelal off-label wordt toegepast.

Het register is gebaseerd op een TREAT core dataset voor het beantwoorden van onderzoeksvragen, die is ontwikkeld op basis van internationale consensus om poolen en vergelijken van data mogelijk te maken. Met het register wordt beoogd real-life data te verzamelen op de lange termijn om inzicht te krijgen in de effectiviteit, de veiligheid en de kosteneffectiviteit van de verschillende behandelingen.
 

Producten

Titel: Monitoringsplan
Auteur: TREAT NL register
Titel: Privacy impact assessment
Auteur: TREAT NL register, Functionaris gegevensbescherming AMC
Titel: Communicatieplan
Auteur: TREAT NL register, SalesStriker
Titel: Data management plan
Auteur: TREAT NL register
Titel: Formulieren elektronisch patiëntendossier
Auteur: TREAT NL register
Titel: Koppeling database en elektronisch patiëntendossier: registratie aan de bron
Auteur: TREAT NL register, Clinical Research Unit AMC, Eva Servicecentrum AMC
Titel: Web-based database
Auteur: Castor
Titel: Governance/reglement
Auteur: TREAT NL register, legal AMC
Titel: Beoordeling medisch-ethische toetsingscommissie
Auteur: METC AMC
Titel: Logo en huisstijl
Auteur: TREAT NL register
Titel: Standard operating procedures
Auteur: TREAT NL register
Titel: Informed consent formulieren
Auteur: TREAT NL register
Titel: OMOP common data model
Auteur: TREAT NL register
Titel: Studieprotocol
Auteur: TREAT NL register
Titel: Case record formulieren
Auteur: TREAT NL register
Titel: Process for a Web-Based Application to Measure Patient-Reported Outcomes Following the Example of the TREAT NL Registry.
Auteur: de Groot R, Bosma AL, Cornet R, Spuls PI.
Magazine: Journal of Investigative Dermatology
Titel: TREatment of ATopic eczema (TREAT) Registry Taskforce: consensus on how and when to measure the core dataset for atopic eczema treatment research registries.
Auteur: Vermeulen FM, Gerbens LAA, Bosma AL, Apfelbacher CJ, Irvine AD, Arents BWM, Barbarot S, Deleuran M, Eichenfield LF, Manca A, Schmitt J, Vestergaard C, Wall D, Weidinger S, Middelkamp-Hup MA, Spuls PI, Flohr C
Magazine: British Journal of Dermatology
Titel: Long-term effectiveness and safety of treatment with dupilumab in patients with atopic dermatitis: Results of the TREAT NL (TREatment of ATopic eczema, the Netherlands) registry.
Auteur: Bosma AL, de Wijs LEM, Hof MH, van Nieuwenhuizen BR, Gerbens LAA, Middelkamp-Hup MA et al
Magazine: Journal of the American Academy of Dermatology
Titel: TREatment of ATopic eczema (TREAT) Registry Taskforce: An international Delphi exercise to identify a core set of domains and domain items for national atopic eczema photo- and systemic therapy registries.
Auteur: Gerbens LAA, Apfelbacher CJ, Irvine AD, Barbarot S, de Booij RJ, Boyce AE, Deleuran M, Eichenfield LF, Hof MH, Middelkamp-Hup MA, Roberts A, Schmitt J, Vestergaard C, Wall D, Weidinger S, Williamson PR, Flohr C, Spuls PI.
Magazine: British Journal of Dermatology
Titel: Een vogelperspectief op eczeem; harmoniseren van uitkomstmaten en datasets voor atopisch eczeem.
Auteur: Gerbens LAA.
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Allergie
Titel: Effectiveness of dupilumab treatment in 95 patients with atopic dermatitis: daily practice data.
Auteur: de Wijs LEM, Bosma AL, Erler NS, Hollestein LM, Gerbens LAA, Middelkamp-Hup MA, Kunkeler ACM, Nijsten TEC, Spuls PI, Hijnen DJ
Magazine: British Journal of Dermatology
Titel: TREatment of ATopic eczema (TREAT) Registry Taskforce: protocol for a European safety study of dupilumab and other systemic therapies in patients with atopic eczema.
Auteur: Bosma AL, Spuls PI, Garcia-Doval I, Naldi L, Prieto-Merino D, Tesch F, Apfelbacher CJ, Arents BWM, Barbarot S, Baselga E, Deleuran M, Eichenfield LF, Gerbens LAA, Irvine AD, Manca A, Mendes-Bastos P, Middelkamp-Hup MA, Roberts A, Seneschal J, Svensson Å, Thyssen JP, Torres T, Vermeulen FM, Vestergaard C, von Kobyletzki LB, Wall D, Weidinger S, Schmitt J, Flohr C.
Magazine: British Journal of Dermatology
Titel: A bird’s-eye view on eczema. Harmonising outcomes and datasets for atopic eczema.
Auteur: Gerbens LAA.
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
Titel: Gebruik van uitkomstparameters in de praktijk.
Auteur: Spuls PI, Fledderus AC, Gerbens LAA.
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
Titel: The International TREatment of ATopic Eczema (TREAT) Registry Taskforce: An Initiative to Harmonize Data Collection across National Atopic Eczema Photo- and Systemic Therapy Registries.
Auteur: Spuls PI, Gerbens LAA, Apfelbacher CJ, Wall D, Arents BWM, Barbarot S, Roberts A, Deleuran M, Middelkamp-Hup MA, Vestergaard C, Weidinger S, Schmitt J, Irvine AD, Flohr C
Magazine: Journal of Investigative Dermatology
Titel: TREatment of ATopic eczema (TREAT) Registry Taskforce: protocol for an international Delphi exercise to identify a core set of domains and domain items for national atopic eczema registries.
Auteur: Gerbens LA, Boyce AE, Wall D, Barbarot S, de Booij RJ, Deleuran M, Middelkamp-Hup MA, Roberts A, Vestergaard C, Weidinger S, Apfelbacher CJ, Irvine AD, Schmitt J, Williamson PR, Spuls PI, Flohr C.
Magazine: Trials
Titel: Dupilumab is eerste biological voor atopisch eczeem
Auteur: Spuls PI, Bosma AL.
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: Bewijs uit registratiestudies voor atopisch eczeem
Auteur: Bosma AL, Hyseni AM, Gerbens LAA, Middelkamp Hup MA, Spuls PI.
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
Titel: Website van het TREAT NL register
Auteur: TREAT NL register
Link: https://treatregister.nl/
Titel: Website van de internationale TREAT Registry Taskforce
Auteur: TREAT Registry Taskforce
Link: https://treat-registry-taskforce.org/
Titel: TREatment of ATopic eczema (TREAT) Registry Taskforce: consensus on how and when to measure the core dataset for atopic eczema treatment research registries.
Auteur: F.M. Vermeulen
Titel: TREatment of ATopic eczema (TREAT) Registry Taskforce: consensus on how and when to measure the core dataset for atopic eczema treatment research registries.
Auteur: F.M. Vermeulen
Titel: Treatment of atopic dermatitis (TREAT) registry taskforce: an international exercise to harmonise data collection for national atopic eczema registries.
Auteur: L.A.A. Gerbens
Titel: How to set up an international high quality registry? The TREatment of ATopic Eczema (TREAT) registry.
Auteur: Ph.I. Spuls.
Titel: Gebruik van uitkomstparameters in de praktijk.
Auteur: L.A.A. Gerbens
Titel: Long-term effectiveness and safety of treatment with dupilumab in patients with atopic dermatitis: Results of the TREAT NL (TREatment of ATopic eczema, the Netherlands) registry.
Auteur: A.L. Bosma
Titel: TREatment of ATopic eczema (TREAT) Registry Taskforce: an international Delphi exercise to identify a core set of domains and domain items for national atopic eczema registries.
Auteur: L.A.A. Gerbens.
Titel: Bewijs uit registratiestudies voor atopisch eczeem.
Auteur: A.L. Bosma
Titel: Work ability and quality of working life in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis.
Auteur: A.L. Bosma
Titel: TREAT NL register
Auteur: A.L. Bosma
Titel: Nieuwsbrieven
Auteur: TREAT NL register
Titel: Dataset
Auteur: TREAT NL register

Verslagen


Eindverslag

In het TREAT NL register worden gegevens verzameld van patiënten met matig-tot-ernstig atopisch eczeem, zowel volwassenen als kinderen, die behandeld worden met een systemische behandeling of lichttherapie. Atopisch eczeem is een veelvoorkomende chronische jeukende huidaandoening. Een deel van de patiënten komt vanwege de ernst en onvoldoende ziektecontrole in aanmerking voor een vorm van lichttherapie of systemische behandeling. Inmiddels is het TREAT NL register geïmplementeerd in verschillende centra. Het register is gebaseerd op een dataset, verkregen op basis van internationale consensus, om het samenvoegen en vergelijken van data te faciliteren. In de toekomst beogen wij meer (lange termijn) gegevens te verzamelen om de beschikbare behandelingen te kunnen vergelijken ten aanzien van effectiviteit, veiligheid en kosteneffectiviteit.

Kenmerken

Projectnummer:
848034004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. PH.I. Spuls
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC- locatie AMC