Mobiele menu

Treatment of non-tuberculous cervicofacial mycobacterial infections

Cervicofaciale lymfadenitis is een ontsteking van de lymfklieren in de hals. Dit komt jaarlijks voor bij 100 tot 500 jonge kinderen en wordt veroorzaakt door verschillende type mycobacteriën (een groep bacteriën waartoe ook de verwekker van tuberculose behoort). De standaard behandeling bij deze aandoening is de geïnfecteerde klier via een operatie te verwijderen. In Amsterdam is onderzocht of een behandeling met 2 antibiotica een goed alternatief is. Hiertoe werd bij 50 patientjes een operatie uitgevoerd en werden 50 vergelijkbare patiëntjes behandeld met antibiotica. De operatie bleek effectiever; in deze groep genas 96% van de kinderen tegenover 66% in de antibioticagroep. De operatie moet daarom de behandeling van eerste keuze zijn. Alleen als een operatie bij het kind niet mogelijk of wenselijk is, zou de behandeling met antibiotica moeten worden ingezet.

Kenmerken

Projectnummer:
94502019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2001
2005
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.A.H. Lindeboom
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC