Mobiele menu

Trek die JAS aan

Projectomschrijving

MDT-reis

Wil je als jongere meer inzicht in jezelf krijgen, dan kun je meedoen aan de MDT ‘Trek die JAS aan’. Daarin ontwikkelen jongeren zich tot een ‘sfeerkeeper’: zij leren de sfeer en daarmee de sociale veiligheid en leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren. Zij krijgen een theoretische basis mee en doen direct op verschillende maatschappelijke locaties praktijkervaring op. Of dat nu op een school of bibliotheek is, in hun buurt of wijk, of op een sportvereniging. Ze kunnen bijvoorbeeld surveilleren in hun wijk of bij een voetbalveld. Daarbij leren zij andere jongeren aan te spreken op ongewenst gedrag. Of zij begeleiden medescholieren met strafcorvee bij het opruimen van zwerfafval. Ook leren zij te bemiddelen bij conflicten tussen winkeliers en jongeren die overlast geven. Of ze helpen mee bij school- en buurtevenementen. Allemaal manieren om te leren relaties te leggen en samen te werken. Zo ontdekken zij waar hun hart ligt, wat hun kwaliteiten zijn en hoe zij zich nuttig kunnen maken voor de maatschappij.

Betekenis

  • Voor jongeren

‘Trek die JAS aan’ stimuleert jongeren om zichzelf te ontwikkelen door een combinatie van leren en werken en geeft hen daarmee een toekomstperspectief. Zij leren om te gaan met conflicten en interculturele verschillen en hoe zij zich kunnen verplaatsen in een ander. Daarbij komen verbale en non-verbale communicatievaardigheden aan bod. Dit helpt hen meer inzicht in zichzelf te krijgen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De deelnemers van ‘Trek die JAS aan’ dragen met hun inzet bij aan een leefbare en sociaal veilige school en buurt. De scholen en organisaties die meewerken doen veel kennis op over straat- versus burgercultuur en jongerencultuur versus organisatiecultuur. Zo kunnen zij beter meegaan in maatschappelijke ontwikkelingen die vaak beginnen onder jongeren. Continu leren van elkaars ervaringen, dat is de rode draad in ‘Trek die JAS aan’, voor jongeren én deelnemende organisaties.

Doelgroep

Jongeren tussen de 14 en 20 jaar oud, van vmbo- tot vwo-niveau.

Regio

Noord-Limburg, Midden-Limburg, Zuid-Oost Brabant.

Producten

Titel: Groeidocumenten en Portfolio ontwikkeling deelnemers Trek-die-JAS-aan
Auteur: Mark Lommen en Muharrem Altintas
Titel: Modules Trek-die-JAS-aan
Auteur: Marc Berghs, Mark Lommen, Timo Ekhart en Muharrem Altintas
Link: https://www.trekdiejasaan.nl/
Titel: Begeleidingsapplicatie MDT
Auteur: Jan Schoenmaker, Geert Huisman, Mark Lommen
Titel: Draaiboek MDT-stage bij partnerlocaties
Auteur: Alperen Gürsus - Medewerker Stichting Opleidingen Sfeerkeepers
Titel: Website MDT-traject Trek-die-JAS-aan
Auteur: Marc Berghs
Link: https://www.trekdiejasaan.nl/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

“Trek die JAS aan” komt voort uit naschoolse activiteiten op scholen in Venlo, die worden verzorgd door de Stichting Opleidingen Sfeerkeepers. “Trek die JAS aan” staat voor het ontwikkelen van jongeren tot Junior-Assistent Sfeerkeeper. Zij steekt in op gedragsveranderingen bij de jongeren, waarbij conflicthantering, interculturele competenties, empathisch vermogen en verbale en non-verbale communicatietechnieken aan bod komen. Tevens worden ze opgeleid om de sociale veiligheid en leefbaarheid in hun woon- en leefomgeving te verbeteren. “Trek die JAS aan” kent een doorlooptijd van 20-22 weken, waarin iedere week gemiddeld voor 4 uur aan (onderwijskundig vormgegeven) activiteiten worden verricht. In totaal 80 uur. Trek die JAS aan richt zich op de volgende jongeren: - jongeren tussen de 14 en 20 jaar oud; - niveau vmbo tot en met vwo, waarbij vooral vmbo-ers kansen worden gegeven. - affiniteit hebben met sociale veiligheid en leefbaarheid; - jongeren die willen uitstromen in de beveiliging, facilitaire dienstverlening, zorg en welzijn. Het partnerschap van het project “Trek die JAS aan” bestaat uit de bedenker en ontwikkelaar van het concept Sfeerkeeper, te weten de Stichting Opleidingen Sfeerkeeper, en wordt daarbij enerzijds ondersteund door partners die de context voor de Maatschappelijk Diensttijd bieden, zoals de OGVO-scholen in Venlo, het Stedelijk College in Eindhoven, de Maaspoort (theater), de Openbare Bibliotheek Venlo, Alpha Secure (Beveiliging) en Stichting Partners Venlo (winkel- en uitgaansgebied) en anderzijds inhoudelijke expertise bij de begeleiding van jongeren (Assist Jeugdwerk) of onderwijs (Stichting EPML) Het doel van het project “Trek die JAS aan” is om de jongeren zelfinzicht te laten krijgen aan de hand van de invulling van het beroep Sfeerkeeper. Dit wordt gedaan aan de hand van theorie, maatschappelijke praktijkervaring en sport op verschillende locaties. Wij werken hierbij aan sociale veiligheid en het verbeteren van de sfeer op school, in hun buurt en wijk door middel van participatie. Het project werkt met een beschreven (onderwijskundige/pedagogische) methodiek en kent diverse erkenningen. Concreet zullen de jongeren zich inzetten om de sfeer te verbeteren door bijvoorbeeld: ? Te leren surveilleren in hun wijk, zwembaden in de zomer, en een voetbalveld en andere jongeren op hun ongewenst gedrag aanspreken in het bijzonder ook ten aanzien van de verschillende vraagstukken die voortkomen uit de Corona-epidemie ? Medescholieren die strafcorvee hebben, begeleiden bij het verwijderen van zwerfafval, sneeuwopruimen voor ouderen en gehandicapten. ? Leren ondersteuning te geven bij voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk m.b.t. overlast. ? Leren te bemiddelen bij conflicten tussen verenigingen, winkeliers en overlast gevende doelgroepen ? Meehelpen bij school- en buurtevenementen ? Leren wat buurtparticipatie inhoudt ? Leren relaties te leggen en samen te werken. ? Leren over alcoholgebruik en voorlichting geven daarover.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743004013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. Berghs
Verantwoordelijke organisatie:
Sfeerkeepercollege