Mobiele menu

Triage of acute chest pain evaluated in urgent primary care (TRACE)

Evaluatie van de triage van pijn op de borst op de huisartsenpost

Pijn op de borst is een veelvoorkomende klacht die meestal wordt veroorzaakt door een onschuldige aandoening. Toch heeft 1,5% tot 10% van de patiënten met pijn op de borst een levensbedreigende ziekte, zoals een hartinfarct. Op de huisartsenpost wordt de ernst van de klacht telefonisch ingeschat middels een gestandaardiseerd triagesysteem. Hierbij wordt bepaald of er direct een ambulance wordt ingezet, de patiënt wordt gezien op de huisartsenpost of dat de klacht telefonisch wordt afgehandeld.

Doel

Het onderscheid tussen een ernstige en onschuldige aandoening is aan de telefoon lastig te maken en zorgt ervoor dat veel mensen, soms ook ten onrechte, worden ingestuurd naar het ziekenhuis. Daardoor ontstaat er een hoge werkdruk voor ambulancediensten en spoedeisende hulp afdelingen. De TRACE-studie (TRiage of Acute Chest pain Evaluated in urgent primary care) onderzoekt, in samenwerking met de huisartsenpost in Alkmaar, het huidige triagesysteem en zoekt naar punten voor verbetering.

Producten

Titel: Rationale and design of a cohort study evaluating triage of acute chest pain in out-of?hours primary care in the Netherlands (TRACE
Auteur: Amy Manten, Cuny J.J. Cuijpers, Remco Rietveld, Emma Groot, Freek van de Graaf, Sandra Voerman, Jelle C.L. Himmelreich, Wim A.M. Lucassen, Henk C.P.M. van Weert, Ralf E. Harskamp
Magazine: Primary Healthcare Research and Development
Begin- en eindpagina:
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32383424/
Titel: Performance of risk scores for coronary artery disease: a retrospective cohort study of patients with chest pain in urgent primary care
Auteur: Michelle Kleton, Amy Manten, Iris Smits, Remco Rietveld, Wim A M Lucassen, Ralf E Harskamp
Magazine: BMJ Open
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8655518/
Titel: Performance of a simplified HEART score and HEART-GP score for evaluating chest pain in urgent primary care
Auteur: R E Harskamp, M Kleton, I H Smits, A Manten, J C L Himmelreich, H C P M van Weert, R P Rietveld, W A M Lucassen
Magazine: Netherlands Heart Journal
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8160073/
Titel: Performance of risk scores for coronary artery disease in patients with chest pain in urgent primary care
Auteur: A Manten, M Kleton, IH Smits, RP Rietveld, WAM Lucassen, RE Harskamp

Kenmerken

Projectnummer:
839150004
Looptijd: 59%
Looptijd: 59 %
2021
2027
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R.E. Harskamp
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC
Afbeelding

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde door aioto’s

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we onderzoek naar wetenschappelijke vragen uit de dagelijkse praktijk. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.