Mobiele menu

TRIAGE in de apotheek: signaleren en helpen oplossen van medicatie-gerelateerde problemen

Problemen met medicatiegebruik komen vaak voor. De apotheek is een goede plaats om problemen met medicijnen te bespreken. Apothekersassistenten kunnen helpen deze problemen op te lossen, maar vinden dit niet altijd eenvoudig door het ontbreken van praktische handvatten om het gesprek aan te gaan.

In dit project ontwikkelde het Nivel samen met andere partijen, zorgverleners en patiënten een praktische vragenset (TRIAGE) voor het gesprek met de patiënt aan de balie. TRIAGE heeft twee onderdelen: (1) een vragenset om medicatiegerelateerde problemen en oorzaken daarvan bespreekbaar te maken; (2) een overzicht met passende vervolgacties.

Resultaten
Het instrument is goed inzetbaar in de dagelijkse praktijk, bleek uit een test in 105 TRIAGE-gesprekken in tien apotheken. De problemen die in deze gesprekken naar voren kwamen, konden vaak al aan de apotheekbalie worden opgelost. Het TRIAGE instrument is klaar om in alle apotheken gebruikt te worden.

Dit project ontwikkelt een patiëntgericht triage-instrument (TRIAGE) voor gebruik in de apotheek. TRIAGE heeft 2 onderdelen: (1) een set vragen, waarmee medicatiegerelateerde problemen en oorzaken bespreekbaar gemaakt worden; (2) een overzicht met passende vervolgacties.

Waarom?
Problemen met medicatiegebruik komen vaak voor. Apotheekmedewerkers kunnen helpen deze problemen op te lossen.

Hoe?
Een begeleidingscommissie, met onder andere patiënten en apotheekteamleden, levert input. Het instrument wordt uitgetest op ervaren meerwaarde/tevredenheid en goed geneesmiddelgebruik onder 100 volwassen gebruikers van cardiovasculaire medicatie in 10 apotheken.

Wat levert het op?
Het in de praktijk geteste TRIAGE-instrument met praktische handvatten voor het doen van een goede triage: bepalen wie (na)zorg het beste kan bieden en welke (na)zorg past bij de patiënt.

Meer informatie

Producten

Titel: TRIAGE: een praktisch handvat om in het baliegesprek problemen bij geneesmiddelgebruik te signaleren, bespreken en waar mogelijk op te lossen
Auteur: Marcia Vervloet, Hanneke Zwikker, Annemiek Linn, Annette Lamboo, Ellen Koster, Suzan Gipmans en Liset van Dijk
Magazine: NEDERLANDS PLATFORM VOOR FARMACEUTISCH ONDERZOEK
Link: https://www.npfo.nl/artikel/prisma-symposium-15-mei-2018
Titel: Betere communicatie tussen patiënt en apothekersassistent
Auteur: Marcia Vervloet en Liset van Dijk
Titel: TRIAGE: een praktisch handvat om in het baliegesprek problemen bij het geneesmiddelgebruik te signaleren, te bespreken en waar mogelijk op te lossen
Auteur: Marcia Vervloet, Annemiek Linn, Annette Lamboo, Hanneke Zwikker, Ellen Koster, Suzan Gipmans, Margo Briejer, Liset van Dijk
Titel: TRIAGE: voor een beter gesprek tussen patiënt en apothekersassistent
Auteur: Marcia Vervloet en Liset van Dijk
Titel: TRIAGE: a practical tool for identifying and discussing medication problems in the pharmacy
Auteur: Marcia Vervloet, Hanneke Zwikker, Annemiek Linn, Ellen Koster, Suzan Gipmans, Liset van Dijk
Titel: TRIAGE: a practical tool for identifying and discussing medication problems in the pharmacy
Auteur: Marcia Vervloet, Hanneke Zwikker, Annemiek Linn, Ellen Koster, Suzan Gipmans, Liset van Dijk
Titel: TRIAGE instrument
Auteur: Marcia Vervloet, Liset van Dijk m.m.v. de TRIAGE projectgroep

Verslagen


Eindverslag

Problemen met medicatiegebruik komen vaak voor. De apotheek is een goede plaats om problemen met medicijnen te bespreken. Apothekersassistenten kunnen helpen deze problemen op te lossen, maar vinden dit niet altijd eenvoudig door het ontbreken van praktische handvatten om het gesprek aan te gaan. In dit project ontwikkelde het Nivel samen met andere partijen, zorgverleners en patiënten een praktische vragenset (TRIAGE) voor het gesprek met de patiënt aan de balie. TRIAGE heeft twee onderdelen: (1) een vragenset om medicatiegerelateerde problemen en oorzaken bespreekbaar te maken; (2) een overzicht met passende vervolgacties. Het instrument is goed inzetbaar in de dagelijkse praktijk bleek uit een test in 105 TRIAGE-gesprekken in 10 apotheken. Hiervan was twee derde een tweede uitgiftegesprek (TU). In een kwart van deze TU-gesprekken kwam een probleem naar voren, dat vaak al aan de apotheekbalie kon worden opgelost. Het TRIAGE instrument is klaar om in alle apotheken gebruikt te worden.

Kenmerken

Projectnummer:
848022001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. L. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL