Mobiele menu

Triage en passend vervoer bij verward gedrag

Projectomschrijving

Dit project is de 3e fase van de Pilot Triage en passend vervoer en loopt van augustus tot en met december 2018.

Doel

In dit project worden acute en niet-acute meldingen van mensen met verward gedrag direct geanalyseerd en deskundig, veilig en met de juiste middelen toe geleid naar zorg en ondersteuning.  Hierbij wordt onnodig vervoer voorkomen en het benodigde vervoer is tijdig, niet stigmatiserend en passend in bejegening en behandeling van mensen met verward gedrag.

Werkwijze

In deze fase wordt ook geëxperimenteerd met aanvullend vervoer. Wanneer er geen titel voor politie en ambulance is om te vervoeren en er blijkt wel vervoer nodig, wordt dit vervoer ingezet. Het betreft vervoer ter beoordeling, na beoordeling en in bepaalde gevallen vervoer om mensen met verward gedrag thuis te brengen.

Samenwerking

Deze pilot wordt gestart in een breed samenwerkingsverband voor de gehele regio van de veiligheidsalliantie Rotterdam, met daarin onder andere gemeenten, GGD, ggz-aanbieders, crisisdiensten ggz, Ypsilon, ervaringsdeskundigen, zorgverzekeraars, politie en ambulancediensten.

Resultaten

Voor de alternatieve vorm van vervoer is GGZ Opweg gecontracteerd.
De eerste ervaringen laten zien dat differentiatie in vervoer wenselijk is en voordelen oplevert voor zowel de personen met verward gedrag als voor de hulpdiensten. Voordelen zijn het sneller beschikbaar zijn van vervoer en daardoor vermindering van de wachttijden. Ook is het vervoer meer passend bij de doelgroep.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Alle gemeenten in Nederland zijn gevraagd een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning te organiseren voor personen die verward gedrag vertonen. Voor de politie-eenheid regio Rotterdam is in een breed samenwerkingsverband gekozen om passend(e) zorg en vervoer bij verward gedrag in 3 fases vorm te geven. De eerste fase betrof onderzoek naar de meldingen over verward gedrag op de 112-meldkamers. Uit dit onderzoek bleek dat bij 55% van de meldingen het om personen ging die al bekend waren bij een GGZ-aanbieder. Daarnaast was 2/3e van de meldingen voor politie en ambulance niet-acuut. Voor de politie is een melding niet-acuut als er geen strafbaar feit is gepleegd en er geen sprake is van (dreiging van) gevaar of geweld. Voor de ambulance is een melding niet-acuut als beoordeling of behandeling niet direct noodzakelijk is. Het is dan geen reden om uit te rukken. In de tweede fase (december 2017) is het Meldpunt GGZ gestart. Het meldpunt fungeert bij 112 en 0900-8844-meldingen over verward gedrag als schakel tussen de meldkamers en het zorglandschap. Deze schakelfunctie bestaat uit triage en toeleiding naar zorg bij verward gedrag en daarnaast kunnen politie- en ambulancemedewerkers het Meldpunt GGZ bellen voor advies. Op deze manier kunnen de 112-meldkamers bereikbaar blijven voor andere 112-meldingen. De insteek hierbij is dat (onnodig) vervoer zoveel mogelijk voorkomen wordt. Dit komt de zorg voor mensen met verward gedrag ten goede en het ontlast de politie. Voor de eerste twee fasen en de aanvullende versterking van het Meldpunt GGZ heeft ZonMw subsidie toegekend (zie respectievelijk projectnummers (638040002, 638012001 en 638004405). Deze subsidieaanvraag betreft de derde fase, waarin een extra vervoersmodaliteit naast politie- en ambulancevervoer wordt ingezet bij personen met verward gedrag. Voor triage naar vervoer zal gebruik gemaakt worden van deskundigheid uit fase 2: het Meldpunt GGZ, dat door politie en ambulance te raadplegen is bij meldingen over verward gedrag. De derde fase betreft vervoer ter beoordeling, na beoordeling en soms om mensen met verward gedrag thuis te brengen. In al deze gevallen zal het Meldpunt GGZ afwegen hoe toeleiding naar zorg het best georganiseerd kan worden, hoe onnodig vervoer voorkomen kan worden en indiceert het Meldpunt GGZ voor vervoer door een particuliere vervoersdienst. Het samenwerkingsverband bestaat uit de partijen: gemeenten Rotterdam en Dordrecht, de ambulancediensten van de regio's Rotterdam en Zuid-Holland Zuid, de GGZ aanbieders Antes, Bavo-Europoort, GGZ Delfland, Yulius, Stichting Pameijer Mozaik, het Traumacentrum ZWN?EMC, LHV Huisartsenkring Rotterdam, Zilveren Kruis en VGZ en de cliëntenorganisaties Ypsilon en Zorgbelang. Deze partijen willen op basis van de inhoudelijke opbrengsten van fase 1 en fase 2 personen met verward gedrag toeleiden naar passende zorg waar vervoer een onderdeel van kan zijn. Omdat het onwenselijk is om personen met verward gedrag die zich niet in een acute situatie bevinden, maar wel vervoerd moeten worden, met een politieauto te vervoeren wordt deze fase een particuliere vervoersdienst ingezet. Het voorkomen van onnodige vervoersbewegingen blijft hierbij uitgangspunt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638014049
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L.R.M. Ruijs
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Rotterdam

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond | Zuid-Holland-Zuid: Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leerdam, Maassluis, Molenwaard, Nissewaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Sliedrecht, Strijen, Vlaardingen, Westvoorne, Zederik en Zwijndrecht.